Pančování vína či původ drog rozeznají brněnští vědci pomocí ÚV záření

Odborníci z brněnské Mendelovy univerzity umí podle fluorescenčního záznamu rozeznat vzorky potravin či léčiv, které jsou na první pohled stejné.

Díky tomu poznají, zda se například při výrobě džusu nezměnil technologický postup, odhalí pančování vína nebo původ drog. Výsledky tak mohou v budoucnu pomoci i kriminalistům.

"Ten princip je strašně jednoduchý. My vezmeme vzorek, a prosvítíme ho tímto zářením. To má dostatečné množství energie k tomu, aby ve vzorku spustilo celou řadu reakcí, které pak studujeme klasickými fluorescenčními spektroskopickými metodami. Na základě těchto reakcí jsme schopni rozlišit, z čeho ten vzorek vznikl," uvedl Lukáš Nejdl z univerzitního Ústavu chemie a biochemie.

Analýza může odhalit třeba výrobce drog

Lukáš Nejdl | Foto: Mendelova univerzita v Brně

Vědci rozjíždějí také spolupráci s policií, která by mohla nové analytické postupy využívat pro denní praxi. Třeba na festivalech nebo diskotékách.

"Snažíme se vyvinout metodu, která by měla kufříkovou podobu. Policisté by jezdili do terénu třeba na diskotéky, shromáždili by například deset dvacet balíčků. Pak by se provedla v tomto zařízení analýza. Cílem by nebylo říct, tento balíček obsahuje amfetamin nebo kokain, ale cílem by bylo říct, že tyto tři balíčky jsou identické, další tři taky, a ostatní jsou neznámé. Identifikujeme tak, které balíčky patří do jedné skupiny, a pak to třeba ztotožníme s nějakým výrobcem."

Vědci mohou prosvítit jakýkoliv vzorek, který jde zkapalnit. Stejně jako u penicilínu stála za prvotním nápadem náhoda.

"Já se zabývám světlem řízenými reakcemi a procesy. A mojí zálibou je syntéza zajímavých nanomateriálů. My jsme právě zkoušeli různé matrice pro výrobu těchto materiálů. Zkoušeli jsme džus nebo víno. Když jsme na to posvítili tím ÚV zářením, tak jsme získali zajímavé fluorescenční signály a zpočátku jsme si mysleli, že vytváříme nějaké nové nanomateriály, což se ukázalo, že není pravda. A vzhledem k tomu, že se ty signály poměrně citlivě měnily v závislosti na té dané matrici, tedy na tom vínu nebo na tom džusu, tak nás napadlo, že jsme vytvořili novou analytickou metodu, nový analytický postup, jak měřit tyhle vzorky."

Nejdlův tým je zatím nejdál při testech na vínech, konkrétně analyzuje bílé odrůdy. Obor čelí významným hrozbám v podobě falšování známých značek vín, a dosud se žádná jednoduchá a spolehlivá metoda nevyužívá.