Péče o zdravotně postižené v ČR

Následující příspěvek Jany Peterkové se týká problematiky péče o zdravotně postižené v České republice:

Součástí 5.světové abilympiády, která se konala v polovině srpna v Praze, byla mezinárodní konference o kvalitě života zdravotně postižených. O významu tzv.osobní asistence a péči státu o zdravotně postižené v České republice hovořila Jana Peterková se dvěma z organizátorů světové abilympiády v Praze - s Ivetou Peškovou , ředitelkou doprovodných akcí, a Jaromírem Krpálkem, který odpovídal za organizaci soutěží 5.světové abilympiády v Praze.