Zdravotně postižení a zdraví

Díky 5.světové abylimpiádě - mezinárodní soutěži zdravotně postižených v pracovních dovednostech, která se konala před třemi týdny v Praze, se opět zviditelnil vztah zdravých a zdravotně postižených v České republice. Je námětěm příspěvku kolegyně Jany Peterkové.

K rozhovoru s Ivetou Peškovou a Jaromírem Krpálkem ještě tento údaj. V České republice úspěšně proběhlo již osm národních abilympiád. To byl hlavní důvod proč Mezinárodní abilympijská federace pověřila pořádáním 5. světové abilympiády v roce 2OOO, která se konala poprve v Evropě, právě Prahu.