Pět českých ambasád zavírá brány

Чешское посольство в Конго (Фото: www.mzv.cz)

ČR zruší pět zastupitelských úřadů. Konkrétně se to týká velvyslanectví v Keni, Kongu, Jemenu, Kostarice a Venezuele. V rámci úsporných opatření o tom rozhodla vláda v době, kdy je ministr zahraničí Karel Schwarzenberg na dovolené.

Finální počet rušených ambasád je nakonec nižší, než jaký uváděly informace pronikající v minulých dnech z ministerstva zahraničí do médií. Krok vlády obhajuje 1. náměstek ministra zahraničí Jiří Schneider.

"Bylo nutné udělat rychlé opatření, abychom věděli, jaké jsou vstupní parametry pro další úsporná opatření. Pro ministerstvo zahraničí je to poměrně složitá logistická operace vzhledem k tomu, že ty úřady jsou na druhé straně světa."

Jiří Schneider poté vysvětluje, proč padla volba právě na těch pět jmenovaných velvyslanectví.

"Je to vždy velmi těžké rozhodování. Všechny naše úřady mají své odůvodnění a tak se vždy zvažují na jedné straně obchodní a konzulární zájmy a na druhé straně jejich efektivita. Vycházeli jsme z analýz a auditů, které byly udělány v posledních letech a také z měkkých kritérií tzn. kde se otevírají nějaké příležitosti."

Petr Drulák
Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák na jedné straně rušení ambasád schvaluje, ovšem na druhé straně jejich konkrétní výběr podrobuje kritice.

"Vzhledem k tomu, že se vláda zavázala k radikálnímu rozpočtovému škrtání a vzhledem k tomu, že ČR není velmoc, která by měla své zájmy po celém světě, tak určitou redukci zastupitelských úřadů považuji za racionální. Ovšem kladu si otázku, zda způsob, který byl zvolen, je nejšťastnější. Vláda zatím nepřišla s žádnou novou koncepcí zahraniční politiky, takže mi to spíše připomíná výstřel od boku. Zejména v případě Jemenu, který byl donedávna prioritou naší rozvojové spolupráce a je jasné, že ta nese své plody až po několika desetiletích, nikoliv v řádu let a také si kladu otázku s Kostarikou, neboť to bylo naše poslední velvyslanectví ve střední Americe, tím ten region vlastně opouštíme."

Proti nekoncepčnosti výběru se náměstek Schneider ohrazuje.

"Ten výběr byl velmi dobře promyšlený a vždy lze říci, že nebyl nejšťastnější. To prostě není nejšťastnější řešení z definice. Pan Drulák zmínil, že Jemen byl jednou z prioritních zemí naší rozvojové pomoci. Byl a už není. Ta věc se vyvíjí. My také zhodnocujeme efektivitu své dosavadní činnosti."

České velvyslanectví v Jemenu
To, že byla dána Jemenu nejprve priorita v rámci zahraniční spolupráce a následně mu byla odebrána však zrovna neukazuje na nějakou koncepčnost v podání ministerstva zahraničí, čehož si všímá i Drulák.

"To co mi chybí, je koncepčnější debata o cílech zahraniční politiky, z níž by poté měly vycházet případné rozpočtové škrty."

A jak by taková debata měla vypadat?

"Měla by si definovat naše prioritní teritoria. Tam, kde chceme být přítomni - posilovat, teritoria, kde být nechceme, ambasády nejspíše rušit. Co vím, tato debata se zatím nevede."

Úsporná opatření se dotknou také českých center, která propagují naši zemi v zahraničí.