Pohled na stránky krajanského tisku

noviny_stanek.jpg

S novými vysílacími časy Radia Praha se mění i náš program. Do nedělní relace zařazujeme novou rubriku, ve které Vás budeme seznamovat se zajímavými články v krajanském tisku.

Svobodné vídeňské listy ve svém březnovém čísle informují o tom, že Jiří Gruša se od poloviny letošního dubna stává ředitelem Diplomatické akademie ve Vídni. Bývalý disident, básník a spisovatel Gruša má za sebou patnáctiletou diplomatickou kariéru. Od r. 1990 byl naším velvyslancem v Německu a později v Rakousku. V roce 2004 byl zvolen prezidentem Mezinárodního PEN - klubu. Diplomatická akademie ve Vídni má dlouholetou tradici a podle českých diplomatů je Grušovo jmenování do čela této instituce nejen potvrzením jeho vlastního úspěšného působení v diplomacii, ale i dobrých česko - rakouských vztahů.

V posledním vydání Zpravodaje Čechů a Slováků ve Švýcarsku je publikována obsáhlá stať dr. Jaroslava Anděla, který právě tento týden oslavil sté narozeniny. Věnuje se v ní problému sudetských Němců, tisícileté historii vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci i jejich budoucímu soužití ve sjednocené Evropě.

Český dialog informuje o výstavě granátů, kterou pro České a slovenské muzeum v Cedar Rapids v Iowě připravilo Národní muzeum v Praze. Jde o vůbec první výstavu takového rozsahu. Až do září budou v Cedar Rapids vystaveny čtyři stovky šperků, nádob a dalších mistrovských prací zdobených českými granáty. K nejcennějším exponátům patří renesanční prsteny, barokní relikviáře a monstrance. Je mezi nimi i tzv. sluncová monstrance z dílny pražského mistra Jana Melichara Schicka, která měří téměř metr a je posázena 386 českými granáty. Jsou zde vystaveny i šperky a kroje z 19. století, které si s sebou do Ameriky přivezli přistěhovalci z Čech a Moravy.

Bulletin Československého ústavu zahraničního v souvislosti se 7. březnem, dnem narození prezidenta T. G. Masaryka, připomíná osobnosti krajanského a exilového života, které dosud obdržely Řád TGM. Jsou mezi nimi například Tomáš Baťa, Rudolf Firkušný, Viktor Fischl, Rafael Kubelík, Jan Milíč Lochman nebo Jarmila Novotná.

Vážení krajané, rádi bychom informovali i o Vašich krajanských časopisech a novinách. Máte-li zájem, zašlete nám laskavě výtisky Vašich periodik vydávaných v exilu. Rádi s jejich obsahem seznámíme ostatní. Adresa Radia Praha je Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika. Naše elektronická adresa je cr@radio.cz.