Pražská konference zahraničních Čechů

Třetí den jednání pražské konference zahraničních Čechů měl na programu mimo jiné diskusi o sociálních otázkách. K výměně zkušeností z emigrace se sešli také čeští lékaři. Jednání sledovala Zdeňka Kuchyňová.

Téma "sociální otázky" rozproudilo mezi krajany živou diskusi. Přítomným zástupcům státních orgánů kladli mimo jiné otázky týkající se zdravotního pojištění při jejich cestách do České republiky. Velká část diskuse byla věnována i situaci českých občanů, kteří po rozdělení státu žijí na Slovensku, ale mají české občanství. Svůj příspěvek na toto téma přednesla Jana Bratinková, předsedkyně Klubu občanů České republiky. Ten krátce po svém vzniku v roce 1994 vypracoval seznam problémových oblastí. Jana Bratinková upozornila mimo jiné na problém návratu zpět do České republiky.

Tolik Jana Bratinková, předsedkyně Klubu občanů České republiky.

K diskusi se sešli také čeští lékaři. Hovořili zejména o svých začátcích v cizích zemích. V této souvislosti zmínili rozdílné nároky na české lékaře, například snadnější začátky v Německu. Naproti tomu ve Švýcarsku museli lékaři absolvovat ještě studia a několik rigorózních zkoušek. Mnozí z nich se setkali s počáteční nedůvěrou, někteří však byli přijati velmi dobře, jako například manželé Alena a Petr Novákovi. Oba lékaři emigrovali na počátku 70. let do Švédska.

Oba lékaři zmínili také rozdílně pojímanou medicínu v České republice a ve Švédsku, kde se uplatňuje anglosaská medicína.

Obě témata, jak sociální otázky, tak diskuse lékařů zahrnovaly široké spektrum problémů, ke kterým se v našich relacích ještě podrobněji vrátíme v některé z pravidelných rubrik.