Před 80 lety se ujal funkce říšského protektora „ kat Třetí říše“ Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich

Okamžitě po nástupu do funkce vyhlásil Heydrich stanné právo. Nastalo masové zatýkání, popravy, odsuny do Mauthausenu a Osvětimi.

Protektorátní prezident Emil Hácha a Reinhard Heydrich | Foto: Česká televize

Heydrich nastoupil do funkce protektora v Čechách a na Moravě symbolicky 28. září 1941, na den svatého Václava. „Nechci se pokoušet starými metodami poněmčit ten český ksindl. Čech tu nemá koneckonců co pohledávat,“ prohlásil jeden z autorů holocaustu.

Vyhlášení stanného práva odstartovalo masový teror. I proto se v souvislosti s Heydrichem mluví o řezníkovi z Prahy. Zatčen byl také předseda protektorátní vlády Alois Eliáš, který byl už od léta sledován pro své kontakty s odbojem. V následujících dnech hlásil rozhlas každý den seznamy popraveným. A nebyli mezi nimi jen odbojáři. Byli tam i lidé zatčení například za hospodářské delikty. Tedy za činy, za které se běžně nepopravuje. Za čtyři měsíce výjimečného stavu padlo 486 rozsudků smrti. V koncentračních táborech skončilo přes 2100 Čechů. Domácí odboj byl rozprášen.

Heydrichův vůz po atentátu | Foto: Bundesarchiv,  Bild 146-1972-039-44,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Exilová československá vláda v Londýně rozhodla o Heydrichově likvidaci speciálně vycvičeným výsadkem. K atentátu došlo 27. května 1942.

Šlo o nejvýše postaveného nacistu zlikvidovaného odbojem. Díky tomu Velká Británie a exilová Francie označily mnichovskou dohodu za neplatnou a Československo bylo obnoveno v předválečných hranicích. Češi v samotném protektorátu však za to zaplatili obrovskou cenu. Němci v odvetě za Heydrichovu smrt vyhladili obce Lidice a Ležáky, v říjnu 1942 v Mauthausenu zavraždili 262 lidí, kteří výsadkářům pomáhali.

Z příjezdu Reinharda Heydricha do Prahy se v rozhlasovém archivu dochovala reportáž. Zachycuje přivítání zastupujícího říšského protektora na Pražském hradě. Tam totiž Heydrich s rodinou až do jara 1942 bydlel. Až poté se odstěhovali do Panenských Břežan.

Heydrichova vila v Panenských Břežanech | Foto: Archiv Martina Hakaufa
klíčová slova:

Související