Přítel, kamarád a bejvalka

0:00
/
0:00

Jak už jsme několikrát ukazovali, jazyk velice jemně a citlivě reaguje na všechny změny v životě. Vezměme si nominační řadu tak, jak narůstá a opadává intenzita intimnosti vztahu dvou lidí. Uvádíme jen mužskou podobu, i když vždy existuje i podoba ženská: známý, přítel, kamarád, partner, milenec, druh, manžel/muž, exmanžel/můj bývalý manžel/můj první.

Jak už jsme několikrát ukazovali, jazyk velice jemně a citlivě reaguje na všechny změny v životě. Vezměme si nominační řadu tak, jak narůstá a opadává intenzita intimnosti vztahu dvou lidí. Uvádíme jen mužskou podobu, i když vždy existuje i podoba ženská: známý, přítel, kamarád, partner, milenec, druh, manžel/muž, exmanžel/můj bývalý manžel/můj první.



Známý (zpodstatnělé přídavné jméno)je ten, s kterým nemáme navázaný blízký nebo intimní vztah. (Ukázky jsou z českého národního korpusu.)

-Potkal jsem starého známého. Někdy v Londýně nečekaně potkáš starého známého.

Přítel a kamarád bývala pouhá synonyma, která se lišila stupněm formálnosti. Přítel byl pociťován výše než kamarád. Zněl víc spisovně. Byl a je to člověk, ke kterému nás poutá přátelství nebo kamarádství, tedy intimní vztah, ale nejednalo se o vztah milostný.

-Už nám, starý kamaráde, pomalu táhne padesátka.



Ve významech slova přítel nastal posun. Dnes se slovo přítel užívá i pro člověka, s kterým sdílí dívka nebo žena partnerský vztah, tedy i sex. Přítel a přítelkyně, neříká se, zda bez svatby nebo se svatbou, jsou tedy mileneckým párem.



Původní význam:

-To nic není, " řekl polohlasem Old Shatterhand a snažil se před svým přítelem skrýt bolest.

A toto je význam nový.

- Na proslulé klinice plastické chirurgie si bez cavyků objednala rovnou generálku a její současný přítel je zhruba stejně starý jako její syn. Slovo milenec nabývá na formálnosti. Dnes se často rozumí ve významu sexuální partner v mimomanželkém nebo mimopartnerském vztahu.

-náramek za sto tisíc liber věnoval k padesátinám princ Charles své dlouholeté milence Camille



Čím se podílí na tomto významovém posunu život? Roste počet neženatých a nevdaných lidí, kteří žijí jen v partnerském vztahu.

Slova partner/partnerka mají administrativní přídech. Ještě mnohem oficiálnější zvuk mají slova druh/družka.

Protože existuje tolik rozvodů, vznikají i slova pro tento stav. Neutrální je bývalý manžel. Dvojslovné pojmenování nemá jazyk v oblibě. Můžeme se tedy setkat i se slovem exmanžel. Pomocí předpony ex-, ve významu bývalý, můžeme tvořit následující slova.

-Přátelský vztah se svým exmanželem udržuje i dnes. (Exmanžel je nejčastější.)

-Před časem jste se na titulních stránkách... objevoval coby zklamaný expřítel...

-Sama Oprah přiznala, že drogy hrály v jejím hektickém životě určitou roli, ale rozhodně ne v takovém rozsahu, jak tvrdí její exmilenec.

-... zhrzené milenky již proplakaly nejeden kapesník a uskutečnily vůči svým expartnerům nejednu pomstu...



Jistě se hodí uvést slovo - bejvalka. Je to označení pro bývalou manželku nebo přítelkyni. Existuje jen pro ženský rod. Bejvalík není doložený. Je nutno dodat, že slovo bejvalka je velmi neformální.

-Ti rozvedení často nevěděj, co doopravdy chtěj, a potom se rádi vracej k bejvalkám.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz