Reaktor temelínské jaderné elektrárny byl v sobotu nečekaně odstaven

Temelín

Po více než čtyřiceti osmi hodinách byla v pondělí dopoledne opětovně uvedena do provozu jaderná elektrárna Temelín. Štěpná reakce v prvním reaktoru byla v sobotu po zásahu automatického systému řízení zastavena. Příčinou automatického odstavení bloku byl výpadek kondenzátních čerpadel, což je sekundární, nejaderná součást elektrárny. Podrobnější informace přináší Jaromír Marek.

K odstavení reaktoru došlo krátce poté, co jaderná elektrárna obdržela souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k dalšímu zvýšení výkonu reaktoru. Od sobotního rána, kdy k zastavení štěpné reakce došlo, zkoumá příčiny poruchy dvaceti členná komise odborníků, která by měla nejen určit důvody proč k tomuto nestandartnímu kroku došlo. Ze zprávy poruchové komise vyplývá, že odstavení reaktoru zavinil jeden z operátorů bloku, který zřejmě udělal nějaký krok dříve než měl. Podle mluvčího jaderné elektrárny Temelín Milana Nebesáře nedošlo během odstavení k žádnému ohrožení bezpečnosti ani pracovníků ani okolí elektrárny:

"Z prvního ocenění plyne, že se nejedná o poruchu s narušením bezpečnostních funkcí a opatření."

Stejný názor má i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

"My jsme očekávali, že k těmto situacím bude možná docházet i trochu častěji než se zatím stalo. Já si myslím, že tohle není poslední situace tohoto typu. Nevypovídá nic o bezpečnosti Temelína."

Zcela opačný názor však mají odpůrci Temelína. Na česko-rakouském a česko-německém hraničním přechodu demnonstrovalo právě v době odstavení Temelína několik stovek lidí, kteří požadovali jeho úplné zastavení. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábové je víkendová událost v elektrárně potvrzením její bezpečnosti.

"To důležité je, že my jsme od elektrárny dostali přesný popis toho, co se stalo a z tohoto popisu je zcela zřejmé, že to, co nás zajímá, to znamená bezpečnostní systémy elektrárny, zafungovalo přesně podle projektu."

V neděli večer, po provedené kontrole, vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolení k opětovnému spuštění prvního bloku, elektrárna začala opětovně spouštět reaktor a nastartována byla štěpná reakce.