Rozdíl v právní úpravě svazků osob stejného pohlaví

V dnešní právní rubrice se vrátíme k uzavírání svazků osob stejného pohlaví. Kolega Jan Hloch tuto problematiku opět probere s odbornicí na dané téma Lenkou Pavlovou.

Které země ještě nepřijaly právní úpravu registrovaného partnerství?

"Vyhýbavě bych mohla říci, že ty, co ještě nemají onu specifickou právní úpravu nemají. Bez vytáček však odpovím, že nevím. Není v silách žádného právníka, který se na danou oblast nespecializuje, aby znal dopodrobna právní úpravu všech 27 zemí EU. Navíc se stav právní úpravy v jednotlivých zemí mění měsíc od měsíce. Nejlepším zdrojem informací v tomto směru je využít internet a potřebné informace si najít tam. Nejlépe se tyto informace hledají na webových stránkách organizací podporujících hnutí osob se stejným pohlavím. Ve vztahu k cizím zemím se občané mohou obrátit na naše konzulární oddělení, které mají možnost takovéto informace získat.

V České republice lze s osobou stejného pohlaví uzavřít tzv. registrované partnerství od 1. července roku 2006. Podmínky jsou upraveny zákonem č. 115/2006 Sb.. ve znění zákona č. 239/2008 Sb. Podmínkou vstupu do registrovaného partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky. Rozhodující pro možnost volby českého práva a využití zákona č. 115/2006 s jeho právními důsledky je faktor státního občanství a nikoliv trvalé bydliště. Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky v Brně neboli Úřad městské části Brno-střed. Potřebné informace včetně kontaktních adres lze nalézt, např. na internetových stránkách ministerstva vnitra, www.mvcr.cz. Tzv. zvláštní matriku neboli příslušný matriční úřad v Brně najdete pod Úřadem městské části Brno - střed.

Má-li občan České republiky, který chce vstoupit do partnerství trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit obdobné doklady uvedené výše, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány (§ 24a zákona o partnerství).

Zcela určitě mezi země, které s tímto druhem partnerství mají problém patří Polsko. V nedávné době např. Lotyško novelizovalo z hlediska rovného postavení osob stejného pohlaví diskutabilně zákon o diskriminaci, který přijalo v souvislosti s přistoupením k Evropské unii. Původně široce daná rovnostní právo silně omezilo.

K této otázce si troufám říci, že zcela jednoznačně bude tato právní úprava chybět v zemích s islámským náboženstvím a kulturou, neboť tam je doposud soužití osob stejného pohlaví doposud silným tabu. V některých zemí je dokonce trestně postihováno."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio