Schůzka Miloše Zemana s předsedou komunistů vyvolala rozruch v sociální demokracii

Miloš Zeman

Neuvěřitelný rozruch nejen v sociální demokracii, ale i na pravici způsobilo vyjádření předsedy komunistů Miroslava Grebeníčka. Ten po jednání se šéfem sociální demokracie Milošem Zemanem oznámil, že se shodli na uzavření koalic ve třech krajích a dohodli vzájemnou podporu svých kandidátů ve druhém kole senátních voleb. Zeman se proti tomu ostře ohradil s tím, že šlo o běžnou konzultační schůzku bez uzavření jakýchkoli dohod. To později potvrdil i Miroslav Grebeníček. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Schůzka Zemana s Grebeníčkem vyvolala v sociální demokracii napětí a vedla dokonce k nočnímu zasedání politického grémia strany. Místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková vyzvala dokonce předsedu své strany k odstoupení z funkce. Zemanův postup považuje za skandální chybu.

Petra Buzkova
"Nechápu důvod, proč se musel mezi prvním a druhým senátním kolem a v době, kdy se sestavují krajské koalice, vůbec setkávat s předsedou komunistické strany. Nemůže se potom divit, že došlo ke zkreslení informace a dle mého soudu i ke zneužití."

Na rozdíl od Petry Buzkové Miloš Zeman jednání s předsedou komunistů za chybu nepovažuje. K výzvě, aby odstoupil, předseda sociálních demokratů uvedl:

Miloš Zeman
"Paní Buzková odstoupila nedávno zcela dobrovolně z funkce místopředsedkyně strany a myslím si, že z této pozice nemá nikoho vyzývat k odstoupení. Za druhé, bylo vydáno dementi, které konec konců potvrdil i sám pan předseda Grebeníček, že žádná taková dohoda nebyla uzavřena. To, že bych schůzku s panem Grebeníčkem pokládal za chybu zásadně odmítám. protože já se řadu let naprosto pravidelně scházím s předsedy všech parlamentních stran a považuji to za dobrý zvyk."

Politické grémium sociální demokracie zhodnotilo výroky Miroslava Grebeníčka o schůzce se Zemanem jako nepravdivé, které měly stranu poškodit při povolebních jednáních a vytváření koalic v krajských zastupitelstvech. Zároveň odmítlo výzvu k odstoupení svého předsedy a vyjádřilo mu plnou podporu.

Na situaci reagovali i šéfové pravicových stran. Pokud by se ukázalo, že ČSSD přece jen uzavřela nějakou dohodu s komunisty, šlo by o velmi nebezpečný posun v české politice, prohlásil předseda Unie svobody Karel Kühnel. Místopředseda lidovců Cyril Svoboda by v takovém případě požadoval změnu postoje k sociální demokracii. Předseda ODS Václav Klaus byl v hodnocení opatrnější. Uvedl, že je věcí ČSSD, jestli se chce v této podobě předvést voličům a jestli si myslí, že ji to pro budoucí volby posílí.

Prezidenta Václava Havla intriky kolem údajné dohody sociálních demokratů s komunisty neznepokojují. Podle Havla je sociální demokracie stranou, která ví, jak v takové situaci postupovat.

"Já považuji za důležité to, co řekl předseda Zeman a co jsem já zhlédl na vlastní oči v televizi, když mluvil o tom, že to není strana centralistická leninského typu a že otevírá možnost různých kombinací svým krajským představitelům. Ale cítil jsem v tom i jakýsi akt důvěry v ně, že budou uzavírat koalice politicky i věcně smysluplné."

Jak píše český tisk, nejbližší budoucnost ukáže, zda schůzka Zeman-Grebeníček není chatrným pokusem o obeplutí závazných sjezdových rozhodnutí, která kooperaci ČSSD s komunisty vetují.