Skončil projekt Společná jízda, jehož cílem bylo zjistit názory mladých lidí na soužití zejména s romskou populací

Po dvou měsících skončil projekt Společná jízda, pořádaný Společností tolerance. Jednotlivé týmy, tvořené vždy dvojicí romských studentů a jedním africkým a českým studentem, navštívily postupně pětašedesát středních škol a učilišť v sedmi českých a moravských městech. Cílem kampaně bylo zjistit nakolik je názor mladých lidí na soužití zejména s romskou populací ovlivněn rasistickými a xenofobními postoji. Více informací má Jaromír Marek.

Výsledky anonymních průzkumů mezi středoškolskou mládeží jsou varovné. Jedenapadesát procent respondentů zastává názor, že Romové do této země nepatří a například 77 procent studentů se domnívá, že za příčinou obtížných sociálních podmínek Romů je fakt, že jsou všichni líní a nechce se jim pracovat. Velmi negativně rovněž mladí lidé vnímají romskou kriminalitu a padesát osm procent dokonce požaduje zavedení kontroly romské porodnosti. Blíže už koordinátorka projektu Andrea Bezačinská. Součástí kampaně byly i debaty, právě na téma rasismu a soužití s menšinami. Mnozí studenti a učňové tak měli vůbec poprvé možnost diskutovat přímo se zástupci jiných národností a menšin. Svoje dojmy z diskusí shrnuje Gilbert Hundjo, africký student university v Olomouci. Podle organizátorů byl hlavní cíl kampaně, totiž přiblížit problematiku rasismu mladé generaci, splněn. Navíc devětatřicet procent studentů po diskusi prohlásilo, že svůj názor na problematiku soužití s Romy změnili a více než devadesát procent mladých lidí by se podobné akce v budoucnu zúčastnilo znovu.