Spor o Českou televizi stále nemá vítěze

Situace v České televizi je nadále patová. Jiří Hodač zůstává ředitelem, redaktoři pokračují ve stávce a už druhý týden odmítají opustit hlavní vysílací pracoviště. Zdeňka Kuchyňová se zeptala jednoho z nich, Adama Komerse, jak redaktoři přijali výsledek jednání politiků.

V úterý večer přišlo stávkující podpořit na 7 tisíc lidí a petici, která protestuje proti způsobu jmenování Hodače, už podepsalo přes 120.000 lidí. Naopak pod výzvu Občanská podpora legálního vedení ČT se podepsalo 3500 lidí. Jak už jsme se zmínili, situací v televizi se zabýval i její kontrolní orgán. Jednání sledovala Milena Štráfeldová.

Rada České televize na svém úterním zasedání znovu podpořila generálního ředitele veřejnoprávní televize Jiřího Hodače a nadále jej ponechala ve funkci. Jedině místopředseda Rady Václav Erben opakovaně vyzval Hodače k rezignaci. Prohlásil, že ředitel Hodač nesplnil podmínku Rady, která mu uložila plně obnovit vysílání televize. K Erbenově výzvě se však nikdo ze členů Rady nepřipojil. Podle stanoviska Rady, uveřejněného v Mladé frontě Dnes, ředitel v zásadě naplňuje její představu a podniká všechny právní kroky, aby se situace v televizi stabilizovala. Ředitel Hodač před Radou obhajoval svůj postup vůči protestujícím redaktorům, kteří jsou na protest proti jeho jmenování od vánoc zablokováni v tzv. velíně zpravodajství. Radě ČT v úterý Hodač rovněž představil nové členy vedení televize. Rada ČT podle jejího předsedy Mareše projednávala i připravovanou zprávu pro páteční mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která se bude situací v České televizi zabývat.