Staroměstský orloj napadla vlhkost

Foto: www.czechtourism.cz

Unikátní památku v centru Prahy - Staroměstský orloj - napadla vlhkost. Magistrát a památkáři se už několik měsíců snaží objasnit, zda to nesouvisí se stále častějšími problémy hodinového stroje.

Podle pověstí a legend navíc zastavení hodin nevěstí nic dobrého. Mezi hodináři se traduje, že v takovém případě čekají českou zemi zlé časy. Minulý týden odborníci odebrali vzorky z omítek a poslali je do laboratoře na analýzu. Chemické složení by totiž mohlo objasnit důvod vlhkosti.

Foto: www.czechtourism.cz
Staroměstský orloj je starý 600 let, ale vlhne teprve v poslední době. Proč, to je záhada i pro Otakara Zámečníka, který pravidelně chodí unikátní stroj kontrolovat. Kdy vlhkost poprvé zaznamenal?

"Začala se víc projevovat od povodní a letos už to bylo dost. Teď hledají odkud přichází. Ve starých plánech hledají, co je pod orlojem, aby věděli jaké je tam podloží, jestli tam nevede nějaká chodba. To je na delší dobu. Problém je v tom, že jak to vlhne, tak odpadává omítka. Spadne na schody, tam zase pro změnu uschne. Když na orloji prochází apoštolové, tak tam vznikne takový komínový efekt - prach se zvedne a jde směrem nahoru ke stroji. Proto je teď víc práce s hodinovým stojem, vyplachují se ložiska, aby prach z toho šel ven."

Neoficiálně se mluví o tom, že Staroměstskému orloji patrně škodí zimní solení silnic a chodníků. V úvahu připadají i některé nevhodné stavební úpravy staré několik desítek let. V minulosti byly totiž zdi omítnuty tvrdou, nepropustnou omítkou. Dalším problémem je silná kontaminace omítek dusičňany. S tím se potýkají téměř všechny evropské památky. Souvisí to s tím, že ve velkých městech sídlí holubi a jejich trus památky ničí. Příčinou mohou být i splašky ze starých kanalizací. Přímo pod Staroměstskou radnicí totiž vede několik historických kanalizačních stok. To vše může přispívat k problémům orloje. Jeho oprava je vždy náročná, například u číselníků.

"Využíváme možnosti, když se třeba opravuje kostel, že je tam lešení. To je jednou za padesát let a ten číselník 50 let vydrží. Potom je možnost opravovat z plošiny a kam se plošina nedostane, přichází na řadu horolezecká metoda. Využíváme horolezce, ale pochopitelně někdo z nás na to lano musí s nimi dolů."

Jak dlouho se o pražský orloj staráte?

"V roce 1984 jsem se k němu poprvé dostal s panem Valáškem. To byl můj předchůdce, který se o orloj staral a který si vychovával nástupce. Nakonec určil mě."

Říká se, že když se orloj zastaví, přijde nějaké neštěstí. Už se něco takového stalo?

"Před povodněmi se zastavil jeden z číselníků. Ale to nebyl přímo na orloji, to byl číselník nahoře na věži. Jestli je ta legenda spojená pro obě hodiny nebo jen pro orloj, nevím, ale tenkrát na věži se opravdu jeden číselník zastavil."

Legendy o orloji jsou spíše ochranné, mají lidi nabádat k tomu, aby o stroj řádně pečovali. Poruchy však nebyly v jeho šestisetleté historii ničím výjimečným. Zastavil se několikrát. Nejdelší pauzu měl orloj v 18. století, kdy nešel 37 let. Dokonce se tehdy uvažovalo o tom, zda má cenu ho vůbec opravovat. Většina z 350 součástek hodinového stroje je originál. Nikdo neví, kdy se opotřebují do té míry, že bude potřeba nahradit je novými. Navíc by je dnes původní technologií nikdo vyrobit nedokázal.