Stávky státních zaměstnanců se zúčastnily také knihovny

Studovna v Klementinu

Hodinovým přerušením práce protestovali zaměstnanci státního sektoru proti rozhodnutí vlády vyplatit jim místo poloviny 13. platu jen jeho desetinu. Po zavedení šestnáctitřídní mzdové soustavy a snížení 13. platu mnohým zaměstnancům totiž klesne roční příjem. Kolega Vilém Faltýnek se vypravil do Klementina, budovy Národní knihovny, která se jako jedna z důležitých státních institucí stávky zúčastnila.

Ve veřejné správě a službách pracuje 750.000 lidí, stát platí 450.000 z nich, ostatní dostávají mzdu z veřejných rozpočtů. Do úterní hodinové stávky se zapojilo přes 200.000 státních zaměstnanců. Podle odhadu Dany Menšíkové, předsedkyně odborového svazu pracovníků knihoven, stávkovalo nejméně dva a půl tisíce zaměstnanců všech knihoven v celé republice, tedy asi jedna třetina: "Navzdory tomu, že slovo stávka je vnímáno obecně negativně, navíc knihovníci (resp. knihovnice, protože feminizace knihoven je značná) jsou velmi konzervativní a velmi loajální, tak navzdory tomu můžu zodpovědně říct, že zhruba dva a půl tisíce knihovnic v celé republice stávkuje. A další se přidávají, protože někde otevírají později, takže ta hodina stávky se tam posouvá."

V Klementinu stávkovalo podle Anny Machové, místopředsedkyně základní odborové organizace, asi polovina zaměstnanců: "Stávky s zúčastnilo přes 250 zaměstnanců, to je větší polovina, přerušili jsme služby veřejnosti, které se poskytují tady v Klementinu (služby po síti vzdáleným klientům jsme zachovali), zaměstnanci se na tu hodinu shromáždili na nádvoří Klementina. Myslím, že podobné akce jsou příležitostí diskutovat intenzivně o mnoha problémech, jak i vlastním zaměstnancům vysvětlit řadu záležitostí, které se jich samých týkají, a samozřejmě diskutovat i s vědením knihovny a ujasnit si také postoj ke zřizovateli, kterým je ministerstvo kultury České republiky," uvedla Anna Machová.

Akci hodnotí odboroví předáci jako úspěšnou. Očekávají, že vláda po ní přistoupí k dalšímu rozhodování o platech odpovědněji.

"Tahle stávka je protestní stávkou, byť se tedy ze zákona nazývá výstražnou, a má vyjádřit protest těch lidí proti rozhodnutí vlůády. My víme, že rozhodnuto už je, to zorhodnutí se nezvrátí. Ale chceme dát této vládě hlasitě najevo, že s tím nesouhlasíme a že by si další rozhodování o platech svých zaměstnanců měla velmi dobře rozvážit,"řekla Radiu Praha Dana Menšíková.

Nízká úroveň platů v knihovnách vede podle ní ke zvyšování věkového průměru zaměstnanců knihoven, mladí nepřicházejí, a pokud ano, tak jen proto, aby získali cennou praxi, kterou pak uplatní v bankovním sektoru, v managmentu a pod. Rozhodnutím vlády teď přijdou vysokoškolsky vzdělaní knihovníci ještě až o 26 tisíc korun ročně. I když se odboráři chystají s vládou vyjednávat, případné další důraznější akce nevyloučili.

Anna Machová považuje jejich stávku zaměstnanců Národní knihovny také za upozornění na širší problematiku stavu Klementina: "Je to jediná příležitost, jak upozornit na spoustu věcí. Nejenom na naše platové problémy, ale celkově například na dlouhodobé podfinancování této instituce, na špatný stav budov Klementina, na chybějící prostředky na nákup literatury atd."