Studium ve věznici

0:00
/
0:00

Novou šanci mají vězni v Brně. Od loňského roku totiž mohou v tamní věznici studovat vysokou školu. Podle ředitelství věznice je studium pro odsouzené silným motivem a může jim pomoci při návratu do společnosti. Letošní studijní ročník začíná právě nyní. Ve věznici natáčel Jaromír Marek.

"Mám třiadvacet let po maturitě a začátky nebyly jednoduché. Zejména první semestr. Já mám trochu problémy s počítači, za našich časů se to ve škole neučilo. Tam mně ujel vlak. Co mám navíc v jazyce, ztrácím v počítačích. Nedávno jsme měli kurz informatiky, to bylo velmi přínosné."

Co vás přimělo k tomu, přihlásit se do tohoto projektu?

"Především smysluplné využití volného času, toho tady ale není tolik, jak by si člověk myslel. Když se tato možnost naskytla, neváhal jsem ani chvilku."

Říká jeden ze studentů, který už úspěšně absolvoval první ročník vysokoškolského studia za vězeňskými zdmi. Projekt Vazební věznice Brno a ekonomicko-správní fakulty brněnské Masarykovy univerzity byl zahájen v loňském roce. Z pěti posluchačů, kteří byli ke studiu přijati, pokračují tři. Jeden byl propuštěn na svobodu a druhý studium vzdal. Jak je se studijními výsledky spokojena škola? To je otázka pro děkana fakulty Ivana Malého.

"S výsledky jsme spokojeni, jsme až překvapeni, jak jsou dobré. Lze říci, že dle studijních průměrů nijak nevybočují. Zdá se, že jsou hodně motivovaní, že pro ně studium hodně znamená."

Výuka a zkoušky se konají vždy tři dny v měsíci v areálu bohunické věznice. Jeden z odsouzených dochází i na přednášky přímo na fakultu. Jaké jsou vůbec podmínky pro studium? Více ředitel věznice Karel Schmeidler.

"Odsouzení musí splnit vše, co jim ukládá zákon o výkonu trestu. Musí mít dokončené středoškolské vzdělání, absolvovat přijímací zkoušky a podstatnou roli hraje i finanční otázka: jeden semestr stojí 15-18 tisíc korun."

Studiu se mohou odsouzení věnovat jen ve svém volném čase. Pokud by měli příliš špatný prospěch, věznice je může z výuky odhlásit. Zatím to však nebylo nutné. Pokračuje mluvčí věznice Soňa Haluzová.

"Studenti-odsouzení se velmi snaží. Ve volném čase se věnují studiu. Tento projekt se osvědčil, je zřejmé, hledají smysl a naplnění života a Vězeňská služba podporuje aktivity, které vedou ke zvyšování kvalifikace a zlepšování uplatnění těchto lidí pro ukončená výkonu trestu."

Zatím si mohou odsouzení vybrat ze dvou oborů: management a cestovní ruch. Proč se vůbec univerzita do projektu zapojila? To je otázka pro děkana ekonomicko-správní fakulty Ivana Malého.

"bylo to něco nového, chtěli jsme to zkusit. Považujeme to za dobrou věc a je možné, že se z toho stane počátek spolupráce. Že zde bude existovat nový segment klientů vysokých škol, včetně naší. Neměli jsme o tom sebemenší pochybnosti."

K přijímacím zkouškám se letos přihlásilo 7 odsouzených. Uspěli čtyři. Ti budou nyní přemístěni do brněnské věznice. Tady by v budoucnu mohlo vzniknout speciální oddělení pro studující vězně z celé republiky. Více ředitel věznice Karel Schmeidler.

"Zatím máme tři odsouzené, kteří zde studují. Pokud po letošních zkouškách se počet studujících zvýší a bude jich osm devět, zřídíme jim speciální oddělení."

Mezi vězni-studenty převládají lidé trestaní za majetkové trestné činy. Podle ředitele věznice ale v jejich případě recidiva nehrozí.

"Za rok a půl bych mohl být podmínečně propuštěn. Byl jsem odsouzen na deset let za krácení daně. Jako prvotrestaný bych mohl být propuštěn v polovině trestu."

Říká jednačtyřicetiletý vězeň, který si nepřál být jmenován. Nyní nastoupil do druhého ročníku managementu a jak dodal, magisterský titul získá už na svobodě.