SVU usiluje o záchranu historických dokumentů

Krajané v Miami

Českému a slovenskému odkazu na obou stranách Atlantiku byla věnována konference Společnosti pro vědu a umění, která se před třemi týdny uskutečnila v Miami na Floridě. Za Radio Praha se konference zúčastnil i JM.

Krajané v Miami
Akademický program konference byl zaměřen na české a slovenské historické tradice, na současnost obou národů a států, na ozvěny z původní vlasti doléhající za oceán a na českou a slovenskou přítomnost v Novém světě. Velká pozornost byla věnována uchování dědictví předků pro příští generace. Společnost pro vědy a umění spolu s dalšími institucemi ve Spojných státech i České republice usilují o záchranu a archivaci historických dokumentů. Na konferenci byl proto ustaven Český a slovenský archivní fond. Více prezident SVU Miloslav Rechcígl.

Americký Česko - slovenský klub v Miami
"Tady existuje řada organizací, které mají své historické spisy. Ty podávají svědectví o tom, jak zde lidé žili např. před 100 roky. Často jsou to jediné zdroje informací. Máme zájem i např. o korespondenci a písemné památky po významných osobností jako byla Jarmila Novotná, Firkušný, Kubelík. Uspořádali jsme soupis těchto památek a vydala jej Palackého univerzita. Obsahuje zdroje informací, kde se v archívech, muzeích atd. tyto památky nacházejí. Vytvořili jsme konsorcium (Czech & Slovak American Archival Consortium), sdružení archiválních organizací a poskytli jsme jim část naší webové stránky ke vzájemné komunikaci. Nově jsme založili fond, který umožní učencům a studentům v archívech bádat a pracovat."

Otázka: Co vše archívy obsahují?

Americký Česko - slovenský klub v Miami
"Všechny primární prameny. Např. korespondenci mezi předáky organizací, ale i dokumenty týkající se vztahu z českými zeměmi. Jsou to zápisy ze schůzí, neformální tiskoviny atd. To jsou velmi cenné věci a my chceme zjistit, kde ty věci jsou. Problém je, že existuje řada organizací, kde zbývá už jen pár členů. Když jejich předáci zemřou, co udělají příbuzní s těmito materiály? Vyhodí je. Přitom o tyto materiály má velký zájem i české velvyslanectví, je to část nejen americké, ale i české historie. My se nyní snažíme přesvědčit představitele organizací, aby dali svůj archív k dispozici. To se nevyřeší naráz, ale začíná se to dařit. Já jsme zde např. potkal muže z Texasu, který slíbil, že se pokusí zajistit archiválie v Texasu."

Na záchraně českého dědictví ve Spojených státech spolupracuje SVU s Centrem pro studium dějin imigrace na universitě v Minnesotě, ale i s Palackého univerzitou v Olomouci. Aktivity SVU ocenil i český velvyslanec v USA Martin Palouš.

Cecilia Rokusek
"SVU je organizací, která každoročně pořádá svůj kongres. Loni byl v Olomouci, letos v Miami. Je zde ale ještě řada dalších organizací, které se snaží dát najevo svoji existenci."

Konference se zúčastnily asi dvě stovky lidí, stejný počet přilákal doprovodný program, krajanský festival s národními písněmi, lidovými kroji, stánky s knížkami a suvenýry i koncert Waldemara Matušky. Konference proběhla v historické budově Amerického Česko - slovenského klubu v Miami (American Czech-Slovak Cultural Club). Pro českou a slovenskou komunitu na Floridě se setkání stalo společenskou událostí číslo jedna. Dobrovolníci při její přípravě opravili budovu z roku 1927, zrekonstruovali interiér a upravili rozlehlý pozemek. Historii tohoto místa přibližuje Cecilia Rokusek.

"My jsme tuto budovu koupili asi před 50 lety. Je to historické místo, říká se, že zde jistý čas bydlel i Al Capone. V roce 1949 zde byl zřízen American Czech-Slovak Social Club, místo setkávání, kde se hrály karty atd. Asi před 25 lety se rozhodlo, že se budou zvát i čeští umělci. Naším cílem je, aby o Češích a Slovácích na Floridě se vědělo a aby se udržely tradice a lidé drželi pohromadě."

SVU vznikla v roce 1958 s cílem rozvíjet exilovou vědu a umění a šířit jejich dobré jméno a tradice ve světě. Vedle USA a Kanady působí v Británii, Německu, Švýcarsku, Japonsku a řadě dalších zemí. Svá místní sdružení má také v Praze, Brně, Plzni, Bratislavě a Košicích. V současné době má asi 2000 členů, mezi nimi i bývalého prezidenta Václava Havla, bývalou americkou ministryni zahraničí Madelaine Albrightovou, členy jsou také například režisér Miloš Forman, spisovatelé Josef Škvorecký, Milan Kundera a Arnošt Lustig nebo průmyslník Tomáš Baťa.