Tradice rybníkářství na Třeboňsku

V dnešní pravidelné rubrice zavítáme s Evou Petržílkovou do jižních Čech.

Před nedávnem jsme vás pozvali do jihočeského městečka Třeboň, které je především střediskem turistického a lázeňského ruchu. S pracovníkem zdejšího archívu - dr. Václavem Ramešem jsme hovořili o Archivních sbírkách Historica Třeboň, které byly prohlášeny vládou - národní kulturní památkou. Při té příležitosti jsme také krátce zmínili slavnou rybníkářskou tradici zdejšího kraje.

Výlov rybníka Svět v Třeboni
A právě k ní se dnes podrobněji vrátíme. Vznik rybníků na Třeboňsku těsně souvisí s povahou zdejší půdy a krajiny. Část rybníků je pozůstatkem někdejších jezer, další vznikly při vysušování a osídlování krajiny. Jak mi řekl dr. Václav Rameš, s plánovitým budováním rybníků a chovem ryb v nich se začalo už v 2 pol. 14. století..... Tolik dr.Václav Rameš k zakládání rybníků na Třeboňsku. V současné době obhospodařuje třeboňské rybníky, kterých je přibližně 500, Rybářství Třeboň, a.s. A právě to před několika dny zahájilo podzimní výlovy, které mají neopakovatelnou atmosféru. Ale o tom až zase příště.

10
49.009091100000
14.762003600000
default
49.009091100000
14.762003600000