Tragédii Lidic si připomínají i v zahraničí. V Mexiku přišlo osm žen, které nesou jméno Lidice

Lidickou tragédii si připomněli i v Peru u památníku v Limě - Callao

Atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, stanné právo, masové popravy. Symbolem tohoto období druhé světové války je vypálení Lidic.

Tato tragédie přispěla k diplomatickému uznání čs. vlády hlavně ze strany zemí Jižní Ameriky. A přesvědčila velmoci o oprávněnosti odsunu Němců. Zrodilo se hnutí Lidice Shall Live (Lidice žijí). Tragédie je zachycena v knihách, filmech, divadlech. Jméno Lidice nesou městské čtvrtě, ulice, parky, i lidé. Památka na Lidice se stala nesmrtelnou a ve světě si ji připomínají i čeští krajané.

New York Times tehdy napsal, že Lidice se svou zkázou zasloužily o svobodu Evropy více, než velké město Paříž svou kapitulací, aby zachovalo své budovy. Stanislav Budín ve své knize „Věrni zůstali" vzpomínal, že žádná událost nezapůsobila na americké veřejné mínění tolik, jako právě tragédie Lidic.

První památník v USA je ve městě Crest Hill

Památník Lidice ve Phillipsu ve Wisconsinu | Foto: Royalbroil,  Wikimedia Commons,  public domain

Památník Lidice najdete v Sokolském parku ve Phillipsu ve Wisconsinu. Předsedkyně zdejšího spolku paní Charlotte Brendel Lidice několikrát navštívila. Má přátele v Lidicích i v Anglii, kde například Alan a Cheryl Gerrardovy velmi aktivně propagují Lidice a jejich připomenutí v Anglii. Ostatně byli to britští horníci, kteří stáli za iniciativou Lidice žijí a která se pak rozšířila po celém světě.

"Můj dědeček Antonín Brendl se po válce vrátil do Lidic a přivezl si odsud půdu. Jako dítě jsem nasypala zeminu do malé schránky a ta je u paty našeho pomníku. Požádala jsem o zeminu z nové obce, z nových Lidic. Poslali krásnou urnu s novou půdou." Pietního aktu ve Phillipsu se zúčastní i generální konzul Jaroslav Kantůrek.

Pietní akt v Lidice Memorial Park v illinoiském městě Crest Hill | Foto: Jan Kaliba,  Český rozhlas

Další památník stojí ve městě Crest Hill v Illinois. Lidice Memorial Park je jedinečný tím, že se jedná o vůbec první místo na světě, kde byla tragédie obce Lidice připomenuta přejmenováním názvu části obce a zároveň tím, že se pietní vzpomínky v roce 1943 zúčastnil osobně i prezident Edvard Beneš.

V roce 2017, při příležitosti 75. výročí lidické tragédie, byl Lidice Memorial Park v Crest Hill prohlášen za památné místo Senátem státu Illinois (State of Illinois Senate Recognition).

Při vzpomínce na lidickou tragédii bude v brazilských Lidicích předán šek

Lidickou tragédii si připomněli i v Peru, u památníku v Limě - Callao. Sešlo se na 50 významných hostů, mimo jiné zástupci peruánské regionální vlády, diplomaté, politici a samozřejmě čeští krajané. Nechyběli ani představitelé uměleckého života v Limě a přátelé ambasády. Zvláštním hostem byl bývalý viceprezident republiky Luis Giampietri. Zazpíval i 30 členný dětský sbor.

Lidickou tragédii si připomněli i v Peru u památníku v Limě - Callao | Foto: Velvyslanectví ČR v Peru

Jméno Lidice nese i brazilská vesnička ve státě Rio de Janeiro. Správně Lidice patří pod město Rio Claro. Loni byla v brazilských Lidicích otevřena přístavba Školky Pražského Jezulátka, společný projekt Generálního konzulátu České republiky v Sao Paulu a města Rio Claro. Bohužel byla značně poničena během povodní, které se Lidicemi prohnaly v prosinci 2021 a v dubnu 2022.

Vesnice Lidice v Brazílii | Foto: Památník Lidice

ČR se rozhodla školce zaslat tento rok finanční pomoc, která přispěje k její rekonstrukci. A právě nyní, kdy si vesnička připomíná lidickou tragédii, bude šek předán. Lidice tu symbolizuje socha Fénixe. Chybět nebudou knihy, výstava a filmy o Lidicích.

V Mexiku přišlo osm žen, které nesou jméno Lidice

Památku Lidic si už uctili v Mexiku, a to ve spolupráci s krajanskou Asociací Tomáše G. Masaryka. Akce se koná každý rok na náměstí Lidice v městské čtvrti Magdalena Contreras. Vystoupil pěvecký sbor Lidice pod vedením paní Edny Gómez, předsedkyně Asociace TGM.

Památník Lidice v Mexiku

Z její iniciativy přišlo na pietní akt 8 žen, které nesou jméno Lidice. Zmínily i důvody, proč jejich rodiče zvolili pro své dcery tohle jméno, a jak se v některých rodinách přenáší do další generace. Nechyběl Ariosto Otero, autor nástěnné malby „Pole světla a smrti" zdobící náměstí a sochař Sergio Guerrero, autor sochy „Smrt člověka rukou člověka". Je tu i základní škola Lidice, jejíž žáci položili u pomníku urnu s lidickou zeminou.