Turbulence u zelených

Olga Zubová (vpravo) a Věra Jakubková, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Nejmenší vládní strana přidělává svým koaličním partnerům vrásky na čele. Vnitřní pnutí ve Straně zelených se totiž odráží i v Poslanecké sněmovně, kde se někdy vláda nemůže při prosazování zákonů dopočítat svých hlasů. Může se tento stav odrazit na soudržnosti vládní koalice? Jak dlouho budou koaliční partneři ochotni tuto nejednotnost tolerovat?

Poslankyně Strany zelených Olga Zubová (vpravo) a Věra Jakubková, foto: ČTK
Zdá se, že základním problémem Strany zelených je pocit některých členů i části vedení, že se její předseda Martin Bursík a někteří další zelení ministři a poslanci až příliš odkloňují od stranického programu. Z toho pak pramení neshody uvnitř vedení strany a v poslaneckém klubu. Nejodbojnější jsou nyní dvě poslankyně - Olga Zubová a Věra Jakubková, které pohrozily odchodem z poslaneckého klubu zelených, pokud nebudou splněny čtyři podmínky: všechna jednání klubu budou otevřená členům strany a republikové radě, při podpoře vládní koalice budou poslanci a poslankyně vycházet z programu strany, koaliční dohody a programového prohlášení vlády, budou respektovat usnesení nejvyšších stranických orgánů a bude provedena úprava jednacího řádu poslaneckého klubu Strany zelených. Rozkol vedl až k odstoupení šéfky klubu Kateřiny Jacques, kterou v této funkci nahradil Přemysl Rabas.

Nakonec se Olga Zubová a Věra Jakubková rozhodly zůstat v poslaneckém klubu Strany zelených. Učinily tak i proto, aby nebyly v souvislosti s úbytkem členů klubu ČSSD házeny do stejného pytle s politickými přeběhlíky. Obě ale i nadále trvají na už zmíněných podmínkách. Změnit dosud odmítavý postoj k nim ze strany ostatních členů klubu chtějí podle Olgy Zubové diskusí:

"Jedině diskuzí, tam podle mne není jiná cesta. Silou to nechceme ani nejsme schopny dělat. Myslím si, že když se věci řádně vydiskutují, tak tam opravdu nějaké řešení může být. Chceme tomu dát takový čas, jaký je potřeba, protože cílem je, aby ten klub fungoval."

Předseda Strany zelených Martin Bursík, foto: ČTK
Předseda zelených Martin Bursík návrat obou poslankyň do klubu uvítal:

"Musím po tom jednání konstatovat, že to vůbec nebude jednoduché. Musíme udělat všechno pro to, abychom se jako klub dokázali shodnou a nalézat společná stanoviska na maximu návrhů, které vláda předkládá, protože cítím odpovědnost jako předseda koaliční strany v principu podporovat vládní návrhy zákonů, které přicházejí do sněmovny a umožnit vládě, aby úspěšně ty návrhy zákonů sněmovnou provedla."

Uklidnila se situace ve Straně zelených natolik, že už nehrozí nebezpečí rozbití vládní koalice? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Jana Bureše:

"Já se obávám, že to je jenom určité přechodné uklidnění, které bylo potřebné, aby si Strana zelených zachovala před veřejností tvář. Je ale vidět, že rozpory mezi poslanci v klubu zelených jsou stále docela velké, že nakonec ani poslankyně Zubová a Jakubková neakceptovaly úplně všechny závěry, které se na klubu přijaly. Myslím si, že stále bude existovat určitá nejistota pro vládní koalici v tom, jak se budou tyto dvě poslankyně chovat v určitých typech hlasování."

Je vůbec v možnostech Martina Bursíka splnit podmínky, které si pro setrvání ve sněmovním klubu strany stanovily poslankyně Jakubková a Zubová?

"Já myslím, že do značné míry to možné není, a to ze dvou důvodů. Jednak z důvodu obecně funkčního, protože samozřejmě požadavek, aby poslanecký klub o všech svých rozhodnutích hlasoval jednomyslně, je prakticky nemožný v každé politické straně, protože to by vedlo k nátlaku na poslance, kteří mají jiný názor než ty dvě poslankyně. A to, myslím, žádná politická strana nemůže seriózně připustit. To by prostě ochromilo rozhodování poslaneckého klubu. To je jedna věc. A druhý důvod je určitě ten, že ta protibursíkovská skupina ve Straně zelených je poměrně silná a spíš ještě bude nabývat na síle, čili ty poslankyně vědí, že za nimi stojí právě ta skupina, která je zastoupená v Republikové radě Strany zelených. Tam myslím Martin Bursík bude určitě muset ještě vyvinout hodně úsilí, diplomacie, kompromisu a jednání k tomu, aby ty neklidné stranické řady prostě uklidnil. Ale je vůbec otázka, jestli se to podaří, protože opravdu někteří členové vedení Strany zelených, kteří jsou označováni za fundamentalisty, jsou skutečně politici, kteří mají poměrně radikální představy o 'zelené' politice. Například Joschka Fischer v Německu se s tím také vypořádával velmi dlouho, a nakonec to německá Strana zelených vyřešila tím, že ti radikálové, které reprezentoval například Joschka Fischer, když se dostali do pozic, tak zmírnili svoje radikální politické požadavky a tu stranu vlastně 'civilizovali' tímto způsobem. Je ale otázka, jestli se to povede v naši Straně zelených."

A jsou tu další témata, která hrozí rozkolem u zelených. Například v otázce umístění amerického protiraketového radaru v Brdech tato strana jednotná zjevně není.

"To určitě ne. A nejen že jednotná. Tam dokonce dochází k něčemu, co nemá v žádné české politické straně obdoby, kdy nadřazená Republiková rada má zcela opačný názor na tuto otázku než úzké vedení Strany zelených. A tento rozpor už navíc vyústil v některé požadavky svolat mimořádný sjezd zelených, zabývat se touto otázkou na nejvyšší úrovni. Myslím si, že právě vedení Strany zelených by mělo více reflektovat názory členské základny, která je s velkou pravděpodobností ve většině proti výstavbě radarové základny. A rozhodně by měla ten svůj jednoznačný souhlas dát alespoň do podmiňovacího způsobu. To znamená, že vedení Strany zelených je v současné době v ostrém rozporu s názorem většiny Strany zelených, a myslím si, že pro budoucnost této strany, včetně jejího případného rozštěpení, je to velmi nebezpečné,"říká politolog Lukáš Valeš.

Vypadá to tedy, že sice požár byl dočasně uhašen, ale jiskřičky neustále doutnají.