Unikátní skladby z přelomu 12. a 13. století se ukrývaly ve vazbě knihy v Praze

Petrus de Crescentiis: Ruralia Commoda, zdroj: archiv Národní knihovny v Praze, CC BY-NC-SA 4.0

Digitalizace starých rukopisů přispěla k unikátnímu objevu skladby z přelomu 12. a 13. století. Její fragmenty se ukrývaly v knize o zemědělství.

Petrus de Crescentiis: Ruralia Commoda,  zdroj: archiv Národní knihovny v Praze,  CC BY-NC-SA 4.0

Digitalizací prochází staré rukopisy uložené v trezorech Národní knihovny v Pražském Klementinu. A právě díky mezinárodní spolupráci skladbu objevil badatel ze Štrasburku, přiblížil objev Jan Vojtíšek z Národní knihovny.

"Kolega muzikolog ze Štrasburku Dominique Gatté zachytil v rámci své práce, systematického sledování nově digitalizovaných středověkých rukopisů a hudebních částí z nich, tento náš nově digitalizovaný rukopis a provedl základní identifikaci. Samozřejmě dal vědět kolegům muzikologům a nám."

Rukopisy vnáší nové světlo do kultury posledních Přemyslovců

Francesco Spagnoli,  Antonio Muzzi: Petrus de Crescentiis,  zdroj: Wikimedia Commons,  CC0

Jedná se fragmenty šesti dvojhlasých skladeb zkomponovaných v okruhu pařížské katedrály Notre-Dame. Je otázkou, jak se dostaly do díla o zemědělství. Původní hudební kodex byl patrně sepsán v Paříži. V pozdním středověku byly skladby použité jako materiál na vazbu knihy pro člena pražské univerzity. Tehdy šlo o běžný jev.

"Byly vevázány do rukopisu z druhé čtvrtiny 15. století, který byl vytvořen v Praze a obsahuje zemědělské dílo Petra de Crescentiis nazývané Ruralia commoda. Jedná se z hlediska dějin středověké hudby o zásadní objev. Je to teprve čtvrtý frangment z rukopisu, který se vztahuje k pařížskému repertoáru kolem katedrály Notre-Dame z přelomu 12. a 13. století, což byla určující škola a prostředí pro vývoj hudby obecně ve středověku a poté."

Jak dodal Jan Vojtíšek, jaká byla cesta hudebního kodexu do Čech, bude třeba teprve vysvětlit. Pro české dějiny se jedné o první skutečný doklad této hudby vůbec. Vnáší zcela nové světlo na hudební kulturu v době posledních Přemyslovců.

Skladba vyžadovala špičkové interprety

Petrus de Crescentiis: Ruralia Commoda,  zdroj: archiv Národní knihovny v Praze,  CC BY-NC-SA 4.0

Podle odborníků se jedná o skladby pro dva až čtyři hlasy. Poprvé v historii evropské hudby se zde pracovalo s pravidelným rytmem a notovým zápisem. Jejich uvedení vyžadovalo špičkové interprety.

"Výzkum, který provádějí primárně kolegové z projektu Staré mýty, nová fakta, se bude primárně zaměřovat na co nejpřesnější dataci těchto fragmentů, kdy byly vytvořeny, a pak samozřejmě na okolnosti možné cesty francouzského rukopisu z Paříže do Čech a celou otázkou vlivu této francouzské hudební školy a hudby západní Evropy v Čechách ve vrcholném a pozdním středověku. S tím budou souviset také otázky vazby rukopisu, do něhož to bylo vevázáno, a osudy tohoto rukopisu," dodal Jan Vojtíšek.

Rukopis včetně těchto hudebních fragmentů je veřejnosti přístupný v rámci digitální knihovny Manuscriptorium.com.

První dva kodexy z této doby jsou uloženy v knihovně ve Wolfenbüttelu. První byl sepsán kolem roku 1230 pro katedrálu v St Andrews ve Skotsku a druhý pochází z poloviny 13. století pravděpodobně z Paříže. Třetí rukopis je dnes uložen ve Florencii a byl údajně pořízen na objednávku Ludvíka Svatého pro pařížskou Sainte Chapelle roku 1248.