V Praze pokračuje konference skautských organizací

Skautský znak

V Praze jedná v těchto dnech na 500 představitelů skautských organizací ze 44 zemí. Jejich program je ryze pracovní, neboť funkcionáři domlouvají přípravu společných celoevropských akcí na následující tři roky dopředu. Věnují se rovněž charitativní pomoci balkánským zemím. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Skautsky znak
Skauting má v České republice dlouhou tradici. Jeho zakladatelem se v roce 1911 stal středoškolský profesor Antonín Benjamín Svojsík. Skauti tak budou slavit už 90. výročí vzniku své organizace. Pouze polovinu této doby však mohli působili legálně, neboť činnost Junáka poznamenaly tři zákazy totalitních režimů. Jak uvedl v pozdravném dopise prezident Václav Havel, který nad konferencí převzal záštitu, skautské zásady - život v pravdě, spolehlivost, otevřenost vůči okolí, pomocná ruka přátelům - jsou nebezpečné pro každý totalitní režim, avšak o to více potřebné pro rozvoj občanské společnosti. Podle Ondřeje Wankeho, jediného českého člena skautského výboru, nastal po revoluci, kdy byl skaut obnoven, obrovský boom a v roce 1990 měl asi 90 tisíc členů.

"Za největší vtip skautingu považuji to, že jsou děti vychovávaný, aniž by vlastně tušili, že jsou vychovávaný. Ti nejmladší se tam nějakým způsobem snaží začít být zodpovědní a plnit povinnosti. A čím dál tím více jsou starší, přejímají část té zodpovědnosti zase za ty mladší, kteří přichází. "

Jeho slova a zájem o aktivní trávení volného času potvrzují vyjádření samotných skautů, například Luboše Kaveleho.

"Obětuju tomu teď už míň času, protože studuju na gymnáziu, ale snažím se vypomáhat našemu vedoucímu s malýma klukama, s Vlčatama. Jmenuju se Kateřina Šachová a je mi 17 let, do skautu chodím asi tak 10 let a proč tam jsem? Ani nevím, nedokázala bych přestat."

Skauti považují konání konference v Praze za velkou poctu českému skautingu. Jak říká Ondřej Wanke, není to žádná náhoda, že se koná právě tady.

"Dnes máme těch 60 tisíc, ostatní postkomunistické země tak jsou řádově níž. Maximálně těch 6, 10 tisíc členů."

V době konference připravili skauti akci pro všechny Pražany a návštěvníky hlavního města. Celé úterý mohou lidé nosit na Václavské náměstí víčka z PET lahví. Ty se promění v desky, panely či prkna, ze kterých lze sestavit doplňky na hřiště či do dětských domovů.