V Praze slavnostně otevřela centrála systému Galileo

Foto: ČTK

Ve čtvrtek v Praze slavnostně otevřela své sídlo evropská agentury GSA. Ta provozuje evropský navigační systém Galileo. Praze se podařilo tento důležitý evropský úřad získat po šesti letech vyjednávání. Družice celého systému začnou poprvé fungovat na konci roku 2014.

Sídlo Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém,  foto: ČTK
Na konci roku 2014 má Galileo nabídnout například službu pátrání a záchrany a otevřenou navigační službu. Vedle dopravy by měl pomáhat i ve zdravotnictví, zemědělství, civilní obraně a dalších oborech. Systém zatím nebude plně provozuschopný, zcela funkční by měl být na přelomu let 2019 a 2020. Do České republiky se budou muset přistěhovat zaměstnanci, které úřad stále hledá. Vláda i evropští politici mají za to, že úřad zvýší prestiž hlavního města. A jaký je podle vládního zmocněnce pro Galileo Karla Dobeše důvod, proč uspěla právě Praha?

"Já myslím, že uspěla tím, že jsme skutečně měli těch šest roků tah na branku. Když si představíme, že jsme v České republice měli od zrodu té myšlenky - někdy v roce 2006 - tři vlády, šest ministrů dopravy a třináct náměstků, tak se podařilo vládu a všechny lidi motivovat. Tak, že jsem skutečně tyto věci chtěli. Bylo vidět i v zahraničí, byla úspěšná kandidatura pro Evropskou kosmickou agenturu. Ta postavila Českou republiku do mimořádného postavení, protože žádní z nových zemí tam nebyla. Všechny země, se kterými jsme komunikovali a my jsme komunikovali velmi, tak viděly, že máme zájem a skutečně se to podařilo."

Slavnostní otevření,  foto: ČTK
Jak velký bude úřad Galilea, kolik lidí tu bude pracovat a jak to bude fungovat?

"Dnes je tu 45 lidí, dalších 35 lidí bude pracovat v těch depandancích, monitorovacích a bezpečnostních střediscích, které budou v Anglii a Francii. Studie vychází z toho, že by tam mohlo být 180 lidí."

Kolik ze zaměstnanců je z České republiky a kolik jich je nebo bude ze zahraničí?

"Máme dnes 45 lidí, 10 je českých zaměstnanců, zbytek jsou Italové, Němci, Francouzi, Belgičané, Poláci jsou tady, také jeden člověk z Rumunska. Takže je to momentálně celá Evropa. Jsou také nějaká místa, která se hledají, to znamená obsazení těch míst nemá vůbec nic společného s národností, skutečně rozhoduje kvalita vzdělání, kvalita zkušeností a jak někdo napíše motivační dopis a jaký má životopis."

Foto: ČTK
Už jsou všechny technologie v této budově na svém místě nebo stále probíhá stěhování?

"Stěhování neprobíhá, protože technologie, které tady jsou zabudovány, jsou podle našich informací nové. My jsme před dvěma měsíci už byli hotovi a ta budova byla předána. Ty dva měsíce do dneška tady už pracovali lidé. Je zde i nabídka pro české studenty, hledají se praktikanti na stáž, další tři studenti. Už tady pracuje pár studentů, pracovat tu mají možnost ti, kteří ukončili třetí ročník. Později by tu mohli dostat nějaké místo, protože v okamžiku, kdy mají nějaké zkušenosti, to je pro ně jednodušší. Myslím, že můžeme být spokojeni s tím, kolik českých občanů tady pracuje."

Galileo má být konkurencí GPS, o tom se už delší dobu mluví. Vidíte to skutečně jako ohrožení pozice GPS ve světě, která je dnes velmi silná, třeba v oblasti navigací?

"Nevidím to jako konkurenci, nevidí to ani Američané. Je to doplněk, to znamená, že čím víc navigačních systémů, které spolupracují a tím jsou kompatibilní, tím je to pro uživatele lepší. Je zásadní rozdíl, když mám nahoře teď 24 družic a jsem v nějakém velikém městě, to znamená, že počtu čtyř družic, které potřebuji k určení polohy, asi nedosáhnu a tím pádem moje navigace vypadne. V okamžiku, že tam budu mít družice od GLONASSu (ruský navigační systém) a Galilea, tak se mi zvýší počet skoro na 70. Tím pádem je ta pravděpodobnost, že dosáhnu toho signálu ze čtyř družic, které mi určují polohu, o hodně vyšší."