V Ústeckém kraji pokračuje dopravní kolaps

Foto: ČTK

V Ústeckém kraji pokračuje dopravní kolaps. Opět nevyjelo asi 2700 autobusových spojů a zhruba 40 tisíc lidí znovu řešilo problém, jak se dostanou do práce, k lékaři či na nákupy. Celý problém vznikl kvůli finančnímu sporu Dopravního podniku s krajským úřadem.

Foto: ČTK
Firma zamkla většinu svých autobusů v garážích a na refýžích stáli bezradní lidé. Někteří zvolili k dopravě vlak, jiní se vzájemně vozili autem, někde pomohli místní hasiči, další šli na autostop. Nejhůř na tom byli obyvatelé horských obcí, kteří zůstali téměř odříznuti od světa. Dopravní podnik zdůvodnil svůj dramatický krok nesplaceným dluhem kraje za ztrátové spoje, který z krajského úřadu marně vymáhá, uvedl den před splněním hrozby mluvčí dopravce Marek Ženkl.

"Ústecký kraj neuhradil Dopravnímu podniku Ústeckého kraje za odvedenou službu za uplynulé tři měsíce ani korunu. Zítra s ohledem na to, že Ústecký kraj nezaplatil, autobusy nevyjedou. Nemůžou."

K tomu, že autobusová doprava na Ústecku zkolabuje, se schylovalo už půl roku. V celé při jde o to, kolik provoz na ztrátových linkách stojí, a kolik má tedy kraj autobusové společnosti doplácet. Dopravní podnik Ústeckého kraje se loni s krajem dohodl na dotaci 180 miliónů korun. Letos přišel s tím, že peníze na rozsah dopravy, jaký si kraj objednal, nestačily. A chtěl dalších 254 miliónů. Dopravce do ceny započítal i náklady na nové autobusy, což vyžaduje zákon a podle zákona prý také svou cenu vypočetl. Vedení kraje to od počátku odmítalo jako nemravný požadavek, 1. května vypovědělo smlouvu a ve výběrovém řízení byl vybrán jiný dopravce - ČSAD Česká Lípa.

Foto: ČTK
Firma však ještě nemá všechna potřebná povolení k provozování linek. Přepravu v regionu tak nadále zajišťoval Dopravní podnik Ústeckého kraje, přesto, že už neměl s krajem smlouvu. A tak došlo poprvé v historii české autobusové dopravy k takovémuto kolapsu. Někteří lidé měli při cestě do práce velké problémy, nebo se do ní vůbec nedostali, a teď se bojí se propuštění. Situaci na Litoměřicku popsal vedoucí tamního odboru dopravy Ivo Perna.

"Lidi čekali a počítali s tím, že se do zaměstnání dostanou. Několika úředníkům musela být upravena pracovní doba, protože se dostávali do práce velice složitě. U nás na Litoměřicku jsou oblasti, kde je vysoká míra nezaměstnanosti - určitě přes 25 procent, a v důsledku toho nevyjetí se může toto procento samozřejmě navýšit."

Kraj tvrdí, že Dopravnímu podniku Ústeckého kraje nedluží ani korunu. Podle hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce je postup dopravce nezákonný.

"Ze zákona, který je platný v ČR i v Evropě, je přepravce povinen 90 dní před ukončením ježdění oznámit to krajskému úřadu. Já jsem Dopravní podnik Ústeckého kraje minimálně třemi dopisy vyzýval, ať nám řeknou na kterých linkách a k jakému datu přestanou jezdit a měli na to 90 dní. Oni to udělali pět dní před tím, čímž porušili všechny možné zákony, které tu platí a ponesou z toho s největší pravděpodobnosti i trestně-právní odpovědnost."

Mluvčí Dopravního podniku Marek Ženkl to však vnímá odlišně. Toto ustanovení se podle něj vztahuje jen na komerční dopravu, autobusové linky v základní dopravní obslužnosti jsou ale veřejnou službou. Jak tedy dál? Oba aktéři na sebe podali trestní oznámení a ČSAD Česká Lípa začíná urychle přebírat licence, aby mohla od už čtvrtka začít provozovat některé spoje. Zdá se, že všechny v kraji situace zaskočila. Nikdo nepředpokládal, že firma, která denně vozí 40 tisíc lidí, zastaví autobusy ze dne na den. Rozčarováni jsou i starostové malých obcí. Tvrdí, že za dopravní obslužnost je zodpovědný kraj, který podle nich neměl smlouvu vypovědět, pokud neměl zajištěného jiného dopravce. Obdobná situace jako byla v Ústeckém kraji, je i jinde. Čas od času dopravci hrozí, že ztrátové linky zruší, pokud na ně nedostanou dotace. Kraje obvykle ustoupí a peníze najdou.