Veřejné finance vládnou Praze

'Veřejné finance a finanční trhy' je motto kongresu, který právě probíhá v Praze

Problematika veřejných financí je dnes v Česku bezesporu tématem číslo jedna. Shodou okolností probíhá od pondělí na Vysoké škole ekonomické v Praze kongres světových finančních odborníků pod názvem Veřejné finance a finanční trhy. Podrobnosti zjišťoval Zdeněk Vališ.

Českou vládu čekají kvůli navrhované reformě veřejných financí krušné časy. Organizátorům kongresu ale toto téma není příliš po chuti. Nechtějí spojovat jeho jednání s politickými otázkami. Jak uvádí tiskový mluvčí Aleš Michl, ani se nepočítá s tím, že by se účastníci kongresu zabývali konkrétními českými problémy. Diskutuje se spíše v akademické rovině.

"Jde o to, jak zabránit schodkům státních rozpočtů v zemích Evropské unie, jak obnovit důvěru v kapitálové trhy a jak reformovat daně. Česká daňová reforma bude jenom okrajovou částí tohoto kongresu."

Různým politickým souvislostem se ale samozřejmě tak jako tak nelze vyhnout. Například nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz, profesor newyorské Kolumbijské univerzity, který se zúčastnil prvního dne jednání pražského kongresu, řekl České televizi, že Švédsko má sice nejvyšší daňovou kvótu v Evropě, ale přitom má efektivní ekonomiku. V tomto ohledu Stiglitz vlastně souzněl se všemi odpůrci vládní reformy, kteří požadují omezit reformu v podstatě na stránku státních příjmů a jen minimálně škrtat ve výdajích. Jinými slovy řečeno, více zdanit bohaté. Jednak by se neměla tolik snižovat daňová zátěž podniků, jednak by měli být více zdaněni občané s vysokými příjmy. To je i jeden z požadavků, které shodou okolností v pondělí, v den zahájení finančního kongresu, vznesly české odbory. Těm se ale nelíbí ani prodloužení věkové hranice pro odchod do důchodu či navrhované krácení dávek nemocenského. Pokud vláda na jejich požadavky nepřistoupí, jsou odbory připraveny vyhlásit až generální stávku. Účastník kongresu, vrchní ředitel České národní banky, člen bankovní rady Pavel Štěpánek, se k odborovým požadavkům vyjadřuje hodně diplomaticky.

"Ty návrhy, které jsem v pondělí zaregistroval ze strany odborů, by ve svém důsledku vedly k tomu, že tlak na úsporu výdajů by byl nižší. Ty návrhy tak, jak byly formulovány, jdou do určité míry proti duchu těch reforem, jak jsou v tuto chvíli vládou připravovány."

Diplomatický postoj vůči požadavkům odborů je o to zřetelnější, když Pavel Štěpánek vzápětí hodnotí samotné vládní návrhy reformy.

"Já se domnívám, že je dobře, že tyto návrhy byly připraveny, ale v každém případě bych balík návrhů v té současné podobě považoval za naprosté minimum toho, co by ve skutečnosti mělo být uděláno."

Pro někoho může být svým způsobem poněkud pikantní, že Vysoká škola ekonomická, kde probíhá zasedání světových finančníků, sousedí s velkou budovou, která je sídlem Českomoravské konfederace odborových svazů.