Victor Cibich - nejvíce portrétovaný Čech na světě

Víte, kdo je nejportrétovanějším Čechem na světě? Pokud vás teď napadají jména slavných politiků a panovníků, tak se pletete. Je to pan Cibich, milovník piva, jehož portrét je dodnes na jedné pivní etiketě.

Victor Cibich byl velký milovník piva. V roce 1906 ho oslovila správní rada s nabídkou stát se tváří piva Březňák a Cibich rád souhlasil. Jeho portrét se od té doby objevuje na etiketách, reklamních cedulích, inzertních a propagačních materiálech všeho druhu. A co za to dostal? O tom více Miloš Musil který má na starosti prohlídky pivovaru ve Velkém Březně.

"Dostal za to od pivovaru doživotní rentu. Její výše byla 30 velkých piv, tupláků. To znamená 30 litrů piva týdně."

Pan Cibich jich údajně zvládnul podstatně víc. Zemřel v 59 letech a o jeho oblíbenosti svědčí i záznam o pohřbu.

"Pocházel z Hustopečí u Brna a zemřel tady v roce 1916. Máme na zámku ve Velkém Březně několik fotografií, kde pan hrabě Chotek sám šel za rakví, takže bylo vidět, že pan Cibich byl vážený člověk."

Victor Cibich byl nejdříve drážním úředníkem a potom přednostou stanice Velké Březno a nakonec drážním inspektorem. U příležitosti stého výročí ochranné známky s panem Cibichem se konala v Ústí nad Labem dvoudenní konference na téma „Muž, který dal pivu tvář", na které se sešlo na čtyřicet historiků ze čtyř zemí Evropy. Přednášky pak byly vydány ve sborníku a nákladem pivovaru byl obnoven zapomenutý hrob osazením epitafní desky.

"Za 104 let co je pan Cibich na etiketách Velkého Března, tak se stal nejvíc portrétovaným Čechem na světě. Odhaduje se, že se jeho tvář objevila už na více než dvou a půl miliardách kopií, což je opravdu hodně. Vezměte si, že pan Cibich má svůj obličej na každém pivu a to třeba několikrát."

O panu Cibichovi se můžete dočíst i v knize Šedesát ústeckých nej... Píše se tu o něm jako o nejznámějším pivaři na světě, připomíná Miloš Musil.

"Pan Cibich je možná nejen nejvíc portrétovaným Čechem na světě, ale také velmi slavným po celém světě. Na začátku 20. století až do 40. let bylo Velké Březno a jeho pivovar nesmírně slavný. Když potom skončila ochranná známka, tak si jeho tvář půjčila spousta pivovarů z celého světa. Víme, že se pan Cibich objevuje na jednom pivu ve Vietnamu, v Itálii, ve Francii, v Americe, v Kostarice, Uruguayi a tak dále. Spousta lidí ho zná."

Existuje někdo z rodiny pana Cibicha? Jak zjistil při svém pátrání archivář z Ústí nad Labem Vladimír Kaiser, nikoliv. Jeho dva synové byli za války nuceně povolání na práce ve Francii. Bruno se už do Velkého Března nevrátil, Paul byl z rasových důvodů vězněn gestapem v internačním táboře. Z Velkého Března byl po válce odsunut. Oba zůstali svobodní, žili v Norimberku a oba zemřeli v roce 1967.