Vodárenské věže na inspirativních místech

Vyrovnávací vodárenská věž Děvín

Vodárenské věže ve čtvrtích Radlice a Hlubočepy (Praha 5) zdánlivě nic nespojuje. Obě však stojí v místech, která mají svůj genius loci, ať už jde o slovanské legendy nebo o českou, resp. československou kinematografii.

Vyrovnávací vodárenská věž Děvín

Vyrovnávací věž Děvín | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International

Ve vrcholové partii bájného Děvína, který výrazně vystupuje nad levý břeh Vltavy, poutá pozornost modrá vodárenská věž z roku 1977. Není vodojemem, ale vyrovnávací věží, která zajišťuje tlumení rázů vznikajících při změně hydraulických poměrů v potrubí z vodojemu v Jesenici u Prahy. Může k nim docházet při výpadku čerpací stanice v Radotíně. Voda je z věže rozváděna na území Jihozápadního Města. Architekt Karel Hubáček si zopakoval spolupráci se statikem Zdeňkem Patrmanem (spolu renovovali už věž protirázové ochrany na Pankráci) a navrhl věž jako propojení tří 50 m vysokých a 1,8 m mocných ocelových válců, které obepínají spirálovité schodiště. Stěny mezi nimi jsou z profilového skla (tzv. copilitu). V horní části nechal Patrman umístit kyvadla, která vyrovnávají výchylky způsobené silným větrem.

Písmeno „H“ v nejvyšší části věže zakrývá spleť telekomunikačních zařízení | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International

V každém z tubusů je čerpadlo s výkonem 1000 litrů za sekundu. Voda nezaplňuje nádrž, jak tomu bývá u věžových vodojemů, zůstává ve válcích a nad ní se drží vrstva vzduchu, která se stlačuje nebo rozpíná podle tlaku vody v potrubí a tím ho chrání před popraskáním. Vodárenská věž Děvín je sice stále funkční, ale jen v pohotovostním režimu, a to dva dny v týdnu po čtyřech hodinách.

V horní části vodárenské věže Děvín si lze pod houštím telekomunikačních zařízení všimnout obřího bílého písmene „H“. Údajně jde o „podpis“ architekta Karla Hubáčka.

Vodárenská věž Děvín patří k dominantám jihozápadní části Prahy | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International

Okolí věže patří k nejhezčím přírodním koutům Prahy, sotva padesát metrů na jih probíhá hranice Přírodní památky Ctirad a o pár stovek metrů dále se táhne Prokopské údolí. V ohradě na jihozápad od věže se prohánějí koně Převalského.

 Vodojem Filmových ateliérů Barrandov

Hlavní budova Barrandov Studio s prosklenou vodárenskou věží | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International

Jedna z tak trochu utajených vodárenských věží v Praze se nachází v areálu Filmových ateliérů Barrandov. Je totiž součástí průčelí hlavní funkcionalistické budovy od architekta Maxe Urbana z počátku 30. let 20. století a pomáhá vytvářet siluetu, kterou mají studia i ve svém logu. Betonová stavba s prosklenou čelní stěnou dosahuje výšky devíti podlaží a uvnitř je vyzděná cihlami. Nádrž byla umístěna do horní části bez skel. Pod ní vedou výtlačné a zásobní potrubí a schodiště. Užitková voda pro filmové ateliéry se čerpala ze studní v Malé Chuchli. Vodojem dnes už svému původnímu účelu neslouží. V bočních křídlech na věž navazují nejstarší barrandovské ateliéry č. 1 a 2.

13
50.030608626591
14.391231318980
default
50.030608626591
14.391231318980
50.052451206237
14.399379869967
Autor: Miloš Turek
klíčová slova:

Související

  • Pražské vodárenské věže

    Mezi stovkami věžovitých staveb, kterými se Praha může pochlubit, se dochovalo několik zajímavých vodárenských věží, které si zasluhují pozornost a ochranu.