Volný pohyb pracovníků po vstupu do EU

Volný pohyb osob je jednou ze čtyř základních svobod Evropské unie a představuje odstranění všech překážek přesunu občanů unie mezi jednotlivými členskými státy, ať už za prací, podnikáním nebo studiem. Základem volného pohybu osob je volný pohyb pracovníků. Jak to bude vypadat v praxi, zjišťoval Josef Kubeczka.

ilustrační foto
Volný pohyb pracovníků zahrnuje významný "balík" práv: právo ucházet se bez diskriminace o nabízená místa v jiném členském státě, právo toto zaměstnání v členském státě vykonávat či právo za tímto účelem tam pobývat a zůstat i po ukončení pracovní kariéry. Každý český občan po sobotním vstupu země do Evropské unie bude mít všechna tato práva - kromě dočasných omezení spojených s tzv. přechodným obdobím. Ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha jsem se zeptal, zda bude mít cizinec ze země Evropské unie, který bude chtít u nás pracovat, stejná práva, jako náš občan v zemích unie?

"Naprosto stejné, stejné nároky, protože stejné nároky na sociální systémy, zdravotní, důchody, se odvíjejí nikoliv od místa pobytu, ale od místa, kde vykonává práci. Ten nárok tedy vzniká tam, kde platím pojištění. Podmínky jsou tedy stejné. Samozřejmě pokud jde o platové nebo pracovní podmínky, tak ty se liší země od země a mnohdy i region od regionu. Je to dáno nejednotným trhem práce, který se vyvíjí podle místních zvyklostí a místní poptávky a nabídky na trhu práce."

Už zmíněné přechodné období, které v některých zemích Evropské unie omezuje nebo znemožňuje občanům nových členů unie pracovat, potrvá po dobu maximálně sedmi let po vstupu. Svůj pracovní trh zatím nezavřely Irsko a Velká Británie, od středy také nově Švédsko, což ministr Škromach uvítal.

"Já myslím, že to je velmi pozitivní signál. Švédsko vlastně naplňuje to, co už původně slíbilo, tedy že neuzavře své pracovní trhy. Myslím si, že nakonec čas ukáže, že ty země, které se neuzavřely a které se budou chovat rovnoprávně vůči přistupujícím zemím, na tom budou z dlouhodobějšího hlediska lépe. Čas podle mého názoru ukáže, že přechodné opatření na omezení pohybu na trhu práce nebylo šťastným řešením. Ty země, které je budou do nekonečna nebo výrazně využívat až do posledního dne, spíš budou znevýhodněny než zvýhodněny."

Zavede Česká republika nějaká reciproční opatření vůči těm zemím, které svůj pracovní trh pro naše občany neotevřely?

"Jednak chci říct, že našim cílem není, aby naši občané šli pracovat do zahraničí. My samozřejmě máme prvořadý zájem, aby pracovali v České republice. Výzkumy ukazují, že ten zájem není nějak velký. Většina lidí, kteří chtěli pracovat v zahraničí, podle našich průzkumů už tam pracují různou formou, na povolení a podobně. Co je ale důležité, pokud by nastal pohyb na trhu práce, tak se té možnosti nezříkáme, jestli to považovaly za normální i další země stávající Evropské unie. V této chvíli to ale není na pořadu dne a recipročně toto opatření zavádět nebudeme. Pouze v situaci, pokud by například nastal nějaký velký tlak na náš pracovní trh ze strany některých členských zemí Evropské unie."