Výstava připomíná vystěhování Sedlčanska za druhé světové války

Sedlčanské muzeum

Lidé bez domova, tak se jmenuje výstava sedlčanského muzea, která připomíná neradostnou kapitolu dějin města a okolí, o níž uplynulo už 65 let. Za druhé světové války byla lokalita vybrána jako místo vojenského výcvikového prostoru SS a původní obyvatelé se museli vystěhovat.

Sedlčanské muzeum
Nucené vystěhování občanů se Sedlčanska připomíná na výstavě Lidé bez domova množství archivních materiálů, map, dobových dokumentů i trojrozměrných exponátů. Muzeum na přípravě výstavy spolupracovalo s Hornickým muzeem Příbram, Kabinetem dokumentace a historie vězeňské služby ČR a Vojenským historickým ústavem. Kurátor výstavy Jiří Páv popisuje, za jakých okolností k vystěhovávání části středního Povltaví došlo.

"Vystěhování se dotklo našeho města v roce 1943, ale vlastní vystěhování rozsáhlého území mezi Sázavou a Vltavou začalo už na jaře roku 1942, tehdy vyšly první vyhlášky vydané okresním úřadem v Benešově. Tam už byly jmenovány obce z Neveklovska, které se měly stěhovat v té první etapě. Celé to vystěhování se dotýkalo více než třiceti tisíc obyvatel a zahrnovalo více než 70 obcí a osad. Z těch větších to byl především Neveklov a Sedlčany, které v té době měly asi 2 650 obyvatel. Byly největší a také okresní město, s vystěhováním vůbec nepočítaly. V Sedlčanech nevěřili tomu, že by okresní město mohlo být vystěhováno. Dokonce i na jedné z prvních map, kde byl zakreslen vojenský výcvikový prostor, bylo město takovým obloučkem v té hranici vynecháno."

Sedlčanské muzeum
Nakonec ale došlo i na Sedlčany.

"Vystěhování mělo být definitivní, oni při zřizování vojenského prostoru ztráceli svůj majetek a celá krajina se stala majetkem Německé říše. Jejich vlastní majetek byl vykoupen."

Do opuštěného města k dělostřeleckému pluku postupně nastoupilo asi 5000 příslušníků SS. Ti, kteří se museli vystěhovat, nalezli nový domov u příbuzných, známých i cizích lidí v okolí. Návrat do původních domovů byl po válce komplikovaný. Pole, lesy a louky byly zpustošeny, část domů byla poškozena a mnohé byly zničeny úplně. Někteří z bývalých obyvatel se už na Sedlčansko nevrátili a nalezli nový domov např. v pohraničí.

S málo známou kapitolou dějin 2. světové války na českém území se mohou v Městském muzeu Sedlčany návštěvníci seznámit do 21. září.