Z krajanského tisku

ceske_listy1.gif

V dnešních minutách věnovaných krajanskému tisku Vám Milena Štráfeldová přiblíží poslední číslo Českých listů:

Měsíčník vydávaný pro naše krajany ministerstvem zahraničí píše například o projektu Loterie života. Jeho autory jsou tvůrci úspěšného filmového dokumentu o Nicholasi Wintonovi. Vzdělávací projekt je určen pro 160 tisíc českých studentů, kteří se tak prostřednictvím stejnojmenné knihy i filmu Síla lidskosti seznámí s osobností britského zachránce židovských dětí z Československa. Winton v roce 1939 vypravil z Prahy do Londýna osm vlaků s dětmi, které by jinak nejspíš skončily v plynových komorách. Zachránil jich tak téměř sedm set.

Českým krajanům v zahraničí se v posledním čísle Českých listů představuje i nový předseda Stálé senátní komise pro krajany žijící v zahraničí Jan Hadrava. Informuje o svých záměrech, například o prosazení korespondenčních voleb nebo krajanského zákona. "Poučme se z historie a pokusme se navázat na dobré tradice vztahů mezi našimi občany a krajany žijícími v zahraničí tak, jako tomu bylo za první republiky a v průběhu 2. světové války," uzavírá senátor Hadrava.

Seriál portrétů našich krajanů, který v Českých listech uveřejňuje etnolog Stanislav Brouček, pokračuje medailonem Bohumila Meda. Tento významný hudebník, muzikolog a hudební pedagog žije od 60. let minulého století v Brazílii. V brazilském hravním městě vybudoval hudební vydavatelství i soukromou hudební školu, pro rozhlas připravuje pořady o české hudbě a stal se i předsedou Česko - brazilské společnosti. Zkušenost ho poučila, že exil není jen únik před politickou nesvobodou, ale konkurs na lepší a důstojnější život.

V Českých listech jsou i ukázky obnovy českého kulturního dědictví v zahraničí, tentokrát z ukrajinského Krymu. V obcích Alexandrovka, Lobanovo a v Simferopolu se dochovaly české kostely a školy, které ovšem potřebují rozsáhlé úpravy. Na jejich rekonstrukce přispívá české ministerstvo zahraničí.