Za nejdůležitější hodnotu Češi považují spokojenou rodinu

Foto: Evropská komise

Češi mají rádi spokojenou rodinu, rádi si užívají života a přátel. Politika je pro život nejméně důležitá, spolu s náboženstvím skončila až na konci. Tak by se daly shrnout výsledky Centra pro výzkum veřejného mínění, které zkoumalo, jaké hodnoty jsou pro Čechy nejdůležitější. Od autora výzkumu Jana Červenky jsme se dozvěděli, že nejvíce, čtyři pětiny lidí, považují za velmi důležité žít v dobré a spokojené rodině. A další důležité hodnoty?

Foto: Evropská komise
"Jsou to zpravidla hodnoty, které jsou opět spojeny s osobním zázemím. To znamená přátele, pomáhat přátelům, vůbec mít přátele se kterými si člověk rozumí. Pak jsou to hodnoty spojené s pracovním životem, kde jsou za nejdůležitější hodnoty považováno to, aby měl člověk zajímavou práci, aby pracoval v kolektivu sympatických lidí, aby měl práci, která má smysl. Za důležitou hodnotu je také považováno mít vůbec nějakou práci, aby člověk nebyl na podpoře, tam byl ten posun zcela markantní."

Vysoko se v hodnotovém žebříčku Čechů umístila také touha žít ve zdravém a hezkém prostředí, starat se o své zdraví. Až na jedenáctém místě skončila hodnota "vydělat si hodně peněz". Za velmi důležitou ji označilo 47 procent lidí. A jaké hodnoty se umístily na konci tabulky?

"Prosazování politiky své strany nebo život s náboženskými hodnotami, což jsou věci, které preferuje jenom určitým způsobem vyhraněná část lidí."

Foto: Evropská komise
Taky mě tam zaujala kolonka mít se dobře a užívat si.

"Tahle možnost a některé další, jako třeba mít čas na svoje zájmy, koníčky, vést rušný, zajímavý, vzrušující život. To jsou hodnoty, které reprezentují ten hedonistický přístup k životu, užívat dne. U těchto hodnot se také objevuje zajímavý vývoj. Jejich důležitost v rámci vyjádření lidí stoupá."

Jak dodal Jan Červenka, tuhle hodnotu považuje za důležitou 32 procent a za spíše důležitou 52 procent lidí. Podle agentury CVVM se hodnoty, kterým lidé dávají přednost, od 90. let příliš nezměnily. Zajímavým vývojem ale prošly hodnoty pracovní. Během 90. letech u nich byl patrný ústup, pak - jako reakce na nezaměstnanost - začaly nabývat na důležitosti a nyní patří dokonce k nejdůležitějším. Nejprve pokles a potom nárůst důležitosti zaznamenala také pomoc potřebným lidem. Opačný trend - nejdřív nárůst a nyní pokles - má naopak možnost aktivně se podílet na ochraně přírody.