Zákon o ochraně osobních údajů se již uvádí do praxe

Od prvního prosince se mohou u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrovat instituce, firmy a další subjekty, které vedou osobní data o občanech. Tato povinnost jim vyplývá ze zákona na ochranu osobních údajů. Více informací má Jana Peterková.

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislým orgánem a hlavní náplní jeho činnosti bude jednak dozor nad zpracováním osobních dat, jednak vedení registru firem a úřadů, kterým zpracování povolil. Do náplně jeho práce bude spadat i kontrola policejní a dalších evidencí, které stát vede o svých občanech. Činnost Úřadu by měla posílit povědomí lidé o tom, jakou cenu mají jejich osobní data a jak je potřebné tyto údaje chránit. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirt předpokládá, že se počet žádostí o registraci bude pohybovat mezi 100 až dvěmasty tisíci. Žadatelé, kteří chtějí vést data o občanech, mají na splnění své oznamovací povinnosti půl roku. Karel Neuwirth upozornil, že jsou instituce, kterým povinnost shromažďovat osobní údaje ukládá zákon. Ty se u jeho úřadu registrovat nemusejí. Česká republika se tak postupným uváděním zákona v praxi zařazuje po bok většiny ostatních evropských zemí, v nichž obdobné instituce již léta a někde i desítky let pracují s cílem ochránit soukromí lidí.