Zástupci českých neziskových organizací končí studijní pobyt v Portugalsku

Končí týdenní studijní pobyt zástupců českých neziskových organizací, kteří se starají o zdravotně postižené a sociálně handicapované lidi. V Portugalsku poznávali, jak v této oblasti působí obdobné organizace. Pobyt organizovalo občanské sdružení Sedm paprsků s pomocí grantu Olivovy nadace. Více už Milena Štráfeldová.

Nadace Gil pomáhá dlouhodobě nemocným dětem,  foto: autorka
"Za českou stranu se do Portugalska vydalo celkem 25 lidí. Většina z nich pracuje v občanských sdruženích, která pomáhají sociálně handicapovaným, zdravotně postiženým i mentálně retardovaným lidem. Dále lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce, bezdomovcům a žijí více méně na okraji společnosti. Do Portugalska přijeli i zástupci státní správy z ministerstva zdravotnictví, z krajského úřadu Středočeského kraje nebo magistrátu hlavního města Prahy a ti všichni se tady seznamují s tím, jak obdobnou problematiku řeší v Portugalsku, které v současné době předsedá Evropské unii."

Jaké instituce jste v Portugalsku navštívili a co jste viděli?

Setkání ve Ville Ramadas,  kde se ze svých závislostí léčí lidé z celého světa,  foto: autorka
"Ten program byl hodně nabitý a navštěvovali jsme denně dvě i tři organizace. Zajímavá byla například návštěva nadace Gil v Lisabonu, která pomáhá zdravotně postiženým dětem a to nejenom z Portugalska, ale i ze zemí, kde původně Portugalsko mělo své kolonie. Nyní cítí jakousi morální potřebu dětem z těchto zemí, například z Angoly a z Mosambiku pomáhat. Velmi zajímavá byla celodenní návštěva ve Ville Ramadas, což je mezinárodní léčebné středisko, kam přijíždějí lidé opravdu z celého světa a léčí se tam z nejrůznějších závislostí - z drog až například po závislost na sexu nebo nakupování. A právě zde mají tak vypracovaný program, že mají minimální počet případů, kdy ti lidé znovu podléhají svým závislostem. Je to pouhých 18 procent. Byli jsme například v tzv. Casa Pia, což je škola, která má více než dvou set letou tradici, kam přicházejí děti původně z velmi chudých sociálně ohrožených rodin, dnes tato škola přijímá řadu dalších dětí a snaží se je integrovat do společnosti."

Zástupci českých neziskových organizací na studijní cestě v Portugalsku,  foto: autorka
Portugalsko není zemí, kde by byla početná krajanská komunita. Setkávali jste se na cestě s českými krajany?

"Je to pravda, v Portugalsku není krajanská komunita nijak velká. Odhaduje se, že je tady asi 200 krajanů a zdaleka ne všichni žijí v Lisabonu. My jsme měli příležitost je potkat v tom smyslu, že několik krajanů, tedy především krajanek a studentek nás během pobytu provázelo. Tlumočili nám, takže jsem měla příležitost se jich i vyptat, jak zde vlastně krajané žijí. Většina z nich jsou studenti. Tady by možná stálo za zmínku, že velký počet Portugalců v současné době studuje v ČR, jsou to hlavně medici a studují například v Plzni nebo v Praze a v Hradci Králové. Zdaleka tak velký počet českých studentů tady v Portugalsku není. Většina českých krajanů či krajanek jsou vlastně ženy, které se sem v průběhu posledních let provdaly. V současné době se ovšem stýkají úplně minimálně. Krajanské sdružení, které tady bylo, svoji činnost utlumilo, takže příležitost se setkávat je opravdu minimální, například na půdě zastupitelského úřadu."