Země se připravuje na případnou plynovou krizi

Letošní rok začal ve východní a střední Evropě plynovou krizí, která v tomto desetiletí nebyla první. A s blížící se zimou rostou i obavy z toho, že by se problémy mohly opakovat. Vláda se proto aktuálně zaměřila na katastrofické scénáře a s tím související prevenci.

Plyn nenechává chladnou ani Evropskou komisi. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ji v pondělí ujišťoval, že jeho země své kontrakty dodrží a případné problémy hrozí odjinud: "Pokud jde o Rusko, my zaručujeme, že všechny naše obchodní závazky, týkající se dodávek plynu do Evropy všemi směry budeme plnit, jako jsme to dělali i v minulých letech. Veškeré problémy, které vznikaly s přepravou plynu, je třeba řešit s tranzitními zeměmi. Jsme připraveni takové řešení hledat. Plyn, který je nasmlouvaný, bude od nás odcházet v plných objemech."

Ať už ale problémy přijdou odkudkoliv, vyloučit je nelze, domnívá se česká vláda. Dokument tří ministerstev a civilní rozvědky, který projednala rovněž v pondělí, totiž upozorňuje na složitou ekonomickou a vnitropolitickou situaci na Ukrajině i na její netransparentní a neurovnané vztahy s Ruskem v plynové oblasti. Útlum nebo dokonce úplné zastavení dodávek plynu se tak mohou nejen někdy opakovat, ale vyskytovat možná ještě častěji než dosud.

Podle náměstka ministra průmyslu Tomáše Hünera dokonce téměř jistě: "Vzhledem k tomu, že končí smlouvy na přepravu plynu přes Ukrajinu a končí dohoda ohledně ceny plynu z Ruska pro Ukrajinu, tak ta pravděpodobnost, že se krize bude opakovat, je velká. Těžko říct, jestli bude tak dlouhá a tak razantní, jako byla v lednu letošního roku, ale určitě problémy s dodávkami vzniknou."

Schopnost země čelit takovým problémům se má prověřit už za pár týdnů při listopadovém cvičení, řekl po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. S platností od 1. října navíc jeho resort už minulý měsíc vydal novou Vyhlášku o stavech nouze v plynárenství.

"Řeší, jak budou velké subjekty, odebírající plyn, postupovat v případě, že bude stav nouze v plynárenství vyhlášen. Hlavní důraz je na to, aby se to nejméně dotklo zásobování teplem pro domácnosti a obyvatelstvo. Také v průběhu listopadu musíme udělat takové 'štábní cvičení'. Čili nebudeme vypínat plyn, budeme zkoušet všechny složky, kterých se to týká, zda umíme takových opatření využít. Pochopitelně i musíme udělat kontrolu dopadu do kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice, školy a ostatní organizace,"řekl ministr.

Regulační vyhláška a zmíněné cvičení patří mezi krátkodobá opatření, zatímco ta dlouhodobá má řešit až nová verze státní energetické koncepce. Téměř jistě bude počítat s rozšířením kapacity zásobníků plynu a snahou získávat jej z více zdrojů. Zřejmě ale poroste i tlak na větší podíl jádra a intenzivnější využití uhlí jakožto domácího zdroje.

Přestože totiž Česká republika patří ve svém regionu mezi země, nejlépe připravené na případné krize, i tato připravenost má své meze, dodává ministr Tošovský: "My máme určité zásoby plynu k dispozici. Máme schopnosti reverzního chodu našich plynovodů, to znamená obráceně. Nicméně pokud bude velmi krutá zima, pokud ta odstávka bude trvat velmi dlouho, můžeme se dostat do potíží."