14. listopad - Světový den diabetu

r_2100x1400_radio_praha.png

14. listopad je Světovým dnem diabetu. V tento den se na všech kontinentech konají pochody, které mají upozornit na nebezpečí této civilizační choroby a přesvědčit co nejvíc lidí, že zdravý životní styl jim pomůže ubránit se propuknutí cukrovky. Zároveň si mohou také změřit hladinu cukru v krvi. Zdeňka Kuchyňová se na cukrovku zeptala docenta Milana Kvapila, přednosty interní kliniky nemocnice Motol.

Proč je právě 14. listopad Dnem diabetu?

"Tento den byl zvolen jako připomínka velkého objevu v dějinách medicíny - objevu inzulínu, jehož autory jsou lékař Banting a student medicíny Best. Narození jednoho z těchto autorů je zvoleno jako významný den z hlediska péče o pacienty s diabetem."

Kolik je u nás diabetiků?

"U nás v poradnách je registrováno 739 tisíc pacientů s diabetem."

Je to hodně nebo málo?

"Je to hodně, absolutně i relativně. Je to o trochu více, než je obvyklé v evropských zemích. Ale závažnost tohoto čísla tkví v jeho absolutní hodnotě. Je to skoro každý desátý spoluobčan v naší republice."

Dodržují Češi prevenci? Chodí si měřit cukr?

"Já si myslím, že v poslední době roste zájem o to, nechat si změřit glykémii, tedy krevní cukr. A to právě z důvodu, že je už dost dobře známo, že včasné odhalení diabetu znamená dobrou léčbu a dobré výsledky této léčby."

Je cukrovka dědičná?

"Vlohy k cukrovce dědíme, ale zčásti se na tom podílí náš způsob života."

Je možné se propuknutí nemoci zabránit?

"Pokud máme v našich genech napsáno, že vlohy jsou zděděné, tak nemůžeme úplně zabránit vzniku diabetu, ale můžeme alespoň odsunout dobu, kdy vznikne, což je také velice významné. Myslím, že je rozdíl získat diabetes v 50 nebo v 70 letech."

Vy jste také předsedou Diabetologické společnosti. Co konkrétně tato společnost dělá?

"Je to odborná společnost, která se snaží pozdvihnout péči o pacienty s diabetem na maximálně kvalitní úroveň a snaží se kromě jiného vytvořit, a to už se povedlo, doporučené postupy jak má být v léčbě diabetu postupováno."

Přispěli čeští vědci nějakým objevem k léčbě cukrovky?

"Určitě. Jmenoval bych pana profesora Sylebu, profesora Páva, doktora Štolbu. Jsou doposud citováni pro své objevy. Podařilo se specifikovat průběh sekrece inzulínu u zdravých a u nemocných s diabetem, podařilo se odhalit vliv a význam některých látek pro prevenci komplikací u diabetu."

Svaz diabetiků ocenil u příležitosti Světového dne diabetu některé pacienty, kteří se svou nemocí žijí 50 a více let. Tito lidé jsou potvrzením toho, že s poctivým přístupem k nemoci i vhodnou životosprávou lze s touto nevyléčitelnou nemocí žít desítky let. Jednou z nových nositelek medaile za 50 let života s diabetem je i osmdesátiletá Marie Pražáková z Valašského Meziříčí, která je odkázána na inzulín od svých 30 let a za nejdůležitější považuje neustálý pohyb.