Barokní perla Manětín

Zámek Manětín, foto: Ondrej.konicek, CC BY-SA 4.0 International

V dnešní pravidelné rubrice se společně se Zdeňkou Kuchyňovou vypravíme do malebné barokní vesnice Manětína.

Manětín - nazývaný perlou baroka západních Čech - leží nedaleko Plzně v údolí kdysi zlatonosného potoka. Průčelí zdejšího náměstí, na kterém stojí ojedinělý soubor soch a plastik, tvoří budova zámku. První zmínky o Manětínu se objevují už ve 12. století, kdy zde sídlil řád Johanitů. Nejvýznamnějšími majiteli panství se však stali po bitvě na Bílé hoře Lažanští, kteří zde žili více než třista let až do roku 1945, kdy byl zámek prostřednictvím dekretů prezidenta Beneše zkonfiskován. Zvláště proslulá byla hraběnka Marie Gabriela Lažanská, která dala Manětínu jeho barokní podobu. Ovdověla velice brzy už ve 24 letech, krátce před tím, než město zachvátil požár. Ze svých prostředků poté financovala veškeré opravy a přestavby, takže se dá říci, že zámek vlastně zachránila. Jak uvedla průvodkyně Tereza Leščinská, v jeho interiérech je řada obrazových sbírek.

Manětín,  foto: Ondrej.konicek,  CC BY-SA 4.0 International
Po prohlídce barokního zámku jsme se společně se starostou Manětína Pavlem Sukem vydali na procházku městem. Nejdříve jsme se zastavili u dominanty zdejšího náměstí - sousoší Nejsvětější Trojice, na něž se Štěpánem Borovcem uzavřela smlouvu právě hraběnka Marie Gabriela Lažanská. Práce měla být hotova na podzim roku 1719 a odměna byla stanovena na 430 zlatých a čtvrtku hnědého piva. Borovec však náhle zemřel a dílo dokončili podle jeho návrhu pokračovatelé. Dnes je originál uložen v interiéru a na jeho místě stojí pískovcová kopie. Z náměstí vede tzv. "vysoká cesta", kterou lemuje 80 soch a plastik. Jak uvedl starosta Pavel Suk, zvláštní význam měly i tzv. manětínské vázy.
Manětín,  foto: Ondřej Koníček,  CC BY 3.0 Unported
Počasí prohlídce Manětína příliš nepřálo, zrovna se hustě rozpršelo. Od procházky nás to však neodradilo. Jak jsme se dozvěděli, jsou zde dva kostely, ve kterých mohou návštěvníci najít skvosty výtvarného umění. Každá socha na tzv. "vysoké cestě" je zasvěcená některému patronu. Nejvíce - čtyři z nich - jsou zasvěceny patronu, který má chránit před morem, z něhož měli manětínští velký strach. Jak dodal starosta Pavel Suk, Manětín byl v roce 1992 vyhlášen chráněnou městskou památkovou zónou. Volně přístupný zámecký park je místem pravidelných setkání milovníků koní, konají se zde koncerty a řada výstav. Příjemný zážitek z prohlídky zámku a návštěvy Manětína doplňuje zámecká restaurace.

10
49.991603100000
13.229370100000
default
49.991603100000
13.229370100000