Bouřlivý sjezd České lékařské komory

Nově zvolený prezident ČLK David Rath sleduje vystoupení ministryně zdravotnictví Marie Součkové na sjezdu České lékařské komory v Brně, foto: ČTK

Česká lékařská komora má za sebou poměrně bouřlivý třídenní sjezd. Potvrdil sice Davida Ratha v čele komory, ale nevyrovnal se s některými problémy, hlavně s hospodařením představenstva komory. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Nově zvolený prezident ČLK David Rath sleduje vystoupení ministryně zdravotnictví Marie Součkové,  která 2. listopadu promluvila k delegátům sjezdu České lékařské komory v Brně,  foto: ČTK
David Rath, kterému oponenti mimo jiné vytýkali, že před dvanácti lety uvedl v souvislosti se svou lékařskou licencí nepravdivé údaje, hlasování o důvěře úspěšně přestál už v první den jednání sjezdu České lékařské komory v Brně. Jeho dalším setrváním v čele komory je zklamán Svaz pacientů. Podle šéfa svazu Luboše Olejára se pod Rathovým vedením komora stala spíš odborovou centrálou, než místem řešícím odborná pochybení lékařů:

"Situace se dle našeho mínění vůbec nezmění, a to v oblasti vyřizování stížností, které posílají pacienti na poskytovanou péči. To je problém, který má prioritně řešit komora a bohužel je to jenom taková 'finta' na veřejnost. Pacienti jsou tedy zklamáni a budou zřejmě po dobu jeho fungování i nadále, protože on je odborář a má zájmy jiné než odborně medicínské, které by měl řešit v rámci komory."

Na sjezdu došlo ještě k další nepříjemnosti - šéfce bývalé revizní komise České lékařské komory Martě Holanové hrozí disciplinární řízení. Nově zvolená revizní komise má totiž posoudit, zda Holanová neporušila etický kodex, když medializovala některé osobní údaje prezidenta komory Davida Ratha. Na sjezdu se jí zastal jeden z Rathových oponentů Jan Jelínek:

Nově zvolený prezident ČLK David Rath a ministryně zdravotnictví Marie Součkové na sjezdu České lékařské komory v Brně,  foto: ČTK
"Vždycky jsem si myslel, že když praskne na někoho, že je lhář a podvodník, tak že by se s tím mělo něco dělat a ne se zlobit na někoho, kdo to na něj řekl."

Původní revizní komise vedení komory kritizovala. Nově zvolená komise je podle mínění některých delegátů sjezdu prezidentu Rathovi naopak značně nakloněna.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková, která do Brna na závěr sjezdu dorazila, sice rozhodnutí delegátů respektuje, přesto současnou situaci v komoře nepovažuje za šťastnou:

"Postup, který byl zvolen, komoru trošku dehonestuje v tom smyslu, že se stává spíše odborovou, a já se domnívám, že by měla být odbornou, profesionální komorou v pravém slova smyslu. Nicméně věřím, že v budoucnu dokáže své místo najít, že bude zabývat více etikou, více kvalitou a více odborností, čemuž slouží komory v jiných zemích."

Delegátům sjezdu České lékařské komory se na vystoupení ministryně Součkové nelíbila zejména poznámka, že mnozí lékaři nevěnují dostatečnou pozornost celoživotnímu vzdělávání a nedokážou tak držet krok se současným stavem medicíny.