České centrum Brusel připomene 100.výročí republiky i další osmičkové roky

Tomáš Garrigue Masaryk, foto: Archiv Českého rozhlasu

České centrum v Bruselu zahajuje v pondělí slavnostním večerem "osmičkovu sezónu." Výročí spojená s osudovými daty české historie bude představovat po celý rok a zaměří se především na 100. výročí vniku republiky.

Jitka Pánek Jurková,  foto: Archiv Jitky Pánek Jurkové
"Nepřipomínáme si jen jeden historický okamžik, ale také všechno, co z něj vyplynulo,"říká ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek Jurková.

"Během celého roku se budeme snažit z různých úhlů zaměřit na to, jak naše vidění roku 1918 formuje naši současnost. Na toto téma pořádáme mj. také s Centrálním palácem krásných umění programovou řadu s názvem 1918 European dreams of modernity, do které se zapojuje i řada dalších evropských zemí, které jsou s rokem 1918 spjaty stejně jako my. V rámci této řady se zabýváme historickou pamětí formou koncertů, diskusí, výstav nebo divadelních představení. Na naše vnímání roku 1918 se díváme z mnoha úhlů."

Rok 1968 je zajímavým tématem i pro Brusel, vidí jej jako rok studentských bouří. České centrum jej připomene jako rok Pražského jara i srpnové okupace.

"Chtěli jsme rok 1968 a československé události v Bruselu zdůraznit a diverzifikovat místní vnímání roku 1968. Máme opravdu velkou radost, že teď můžeme pracovat na výstavě Koudelkových legendárních fotografií Invaze 68, které vystavíme v bývalé botanické zahradě ve výjimečně krásném prostoru. Tuto výstavu zahajujeme v polovině června a poběží celé léto až do srpna. Zároveň budeme promítat i filmy československé nové vlny."

Tomáš Garrigue Masaryk,  foto: Archiv Českého rozhlasu
Klíčovým rokem letoška je ale rok 1918. A tady stojí české centrum před problémem, jak jej poutavě přiblížit lidem, kteří o něm téměř nic nevědí, a není úzkou součástí jejich historie.

"Rok 1918 jsme se snažili pro současného diváka aktualizovat tak, aby nešlo jen o úzce historizující pohled. Situaci nám ulehčuje to, že leckteré postavy a myšlenky z meziválečného období jsou skutečně nadčasové a univerzální. Týká se to zejména prezidenta Masaryka, který svým postojem k ženským právům předběhl nejen svoji dobu, ale možná i tu naši. Podobně aktuální jsou práce Karla Čapka. Využíváme to v únorovém divadelním zpracování Hovorů s TGM,"říká ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek Jurková.