Česko posílí své zahraniční mise

Pavel Štefka
0:00
/
0:00

Jaké je zastoupení české armády v zahraničních misích? Armáda České republiky nyní působí ve čtyřech oblastech. Největší zastoupení má v Kosovu - od srpna se navíc počítá s jeho navýšením, protože česká armáda bude od léta velet brigádě Střed. Česko se dále účastní mise v Bosně a Hercegovině a tamní kontingent se letos také rozšíří. Další oblastí, v níž se česká armáda angažuje, je Irák, kde čeští vojenští policisté trénují příslušníky iráckých ozbrojených sil. A Češi působí i v Afghánistánu. V zahraničních misích je k dnešnímu dni 636 českých vojáků. O působení české armády v zahraničních misích si Martina Lustigová povídala s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálporučíkem Pavlem Štefkou.

Pavel Štefka
Pane generále, jak hodnotíte působení české armády v zahraničních misích?

"Já si myslím, že to je jedna z těch světlých stánek působení Armády ČR a my tomu věnujeme obrovskou pozornost. Hodně se diskutuje, jestli těch misí je hodně nebo by měly být menší a jenom dvě. To ale není, myslím, rozhodující. Rozhodující je, jak vojáci plní úkoly. Tak jako na Balkáně, ať už to bylo v bývalých misích nebo v současné době, jsou vysoce hodnoceni i v Afghánistánu - zvláště pak působení jednotky specializovaných sil. Předpokládám, že i vojenská policie v Iráku a další menší mise, jako je několik desítek vojáků v Afghánistánu, budou plnit úkoly stejně zodpovědně. Myslím si, že to je právě odrazem současné profesionalizace a reformy ozbrojených sil, kdy se jednotky dostávají na stále vyšší úroveň."

Jak jsou české zahraniční mise hodnoceny například našimi spojenci?

"Naši vojáci jsou v zahraničních misích hodnoceni lépe než hodnotí naši armádu veřejnost v České republice. Jsou dobře připraveni, dobře vybaveni a úlohy plní podle potřeb velitelů. Jsou to většinou velitelé američtí nebo jsme také součástí britské divize. Takže velmi kladně a mám i mnoho dopisů od těchto velitelů."

Čím to je, že česká veřejnost nehodnotí armádu tak kladně jako lidé v zahraničí?

"Já si myslím, že česká veřejnost nemá dostatek informací. To, že někdo byl vojákem základní služby, neznamená, že by věděl, co dělá Armáda ČR. Myslím si, že i politici by v této oblasti měli více seznamovat veřejnost. Ale samozřejmě i armáda musí více informací dávat do sdělovacích prostředků. Sdělovací prostředky jsou rozhodující a ty musí o armádě správně informovat."

Počítá se s rozšířením českých zahraničních misí?

"Rok 2005 je všeobecně známý, ten je takový, jak v současné době vypadá - tedy 4 mise. Ale od léta budeme posilovat misi KFOR, kde se staneme řídícím státem v mnohonárodní brigádě Střed a v roce 2006 by mělo přijít posílení na letišti v Kábulu, kde chceme být státem, který bude po dobu 3 měsíců zodpovídat za chod tohoto letiště."

Změnilo se působení české armády v zahraničí po našem vstupu do NATO?

"Těch misí je především víc, protože například Afghánistán je Severoatlantickou aliancí hodnocen jako dozorující mise, takže my jsme rozšířili působení právě do Afghánistánu. V Iráku je samozřejmě potřeba pomáhat spojencům. Vstoupili jsme do Evropské unie a naše účast se rozšířila o další operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině. Dnes nám velení NATO umožní být řídícím státem v Kosovu a v roce 2006 pravděpodobně na letišti v Afghánistánu. To jsou právě ty dopady, kdy se dokážeme dostat i do řídících funkcí."