Chřipková epidemie

Zimní měsíce bývají každoročně obdobím zvýšeného výskytu infekčních Postupující chřipková epidemie zasahuje stále více okresů České republiky. Více informací přináší Jaromír Marek.

Nejvyšší výskyt chřipkových onemocnění byl zatím hlášen z okresů severozápadních Čech, Chomutovska a Mostecka, chřipka však už zasáhla i jižní a střední Moravu a východní Čechy. O dosavadním rozsahu a průběhu letošní epidemie, která začala zhruba před týdnem, informuje dr. Jan Kinšl, epidemiolog ze Státního zdravotního ústavu: O současné situaci v Praze hovoří dr. Jaromír Sobota ze zdejší Městské hygienické stanice: Podle epidemiologa dr. Kinšla ze Státního zdravotního ústavu potrvá chřipková epidemie v jednotlivých okresech nejméně čtyři až šest týdnů. Vrchol letošní epidemie je však teprve před námi. Chřipce lze účinně předcházet očkováním, které se provádí v podzimních měsících. V Praze se v loňském roce dalo očkovat pouze 46 tisíc lidí.