Chřipková epidemie

r_2100x1400_radio_praha.png

Zimní měsíce bývají každoročně obdobím zvýšeného výskytu infekčních Postupující chřipková epidemie zasahuje stále více okresů České republiky. Více informací přináší Jaromír Marek.

Nejvyšší výskyt chřipkových onemocnění byl zatím hlášen z okresů severozápadních Čech, Chomutovska a Mostecka, chřipka však už zasáhla i jižní a střední Moravu a východní Čechy. O dosavadním rozsahu a průběhu letošní epidemie, která začala zhruba před týdnem, informuje dr. Jan Kinšl, epidemiolog ze Státního zdravotního ústavu: O současné situaci v Praze hovoří dr. Jaromír Sobota ze zdejší Městské hygienické stanice: Podle epidemiologa dr. Kinšla ze Státního zdravotního ústavu potrvá chřipková epidemie v jednotlivých okresech nejméně čtyři až šest týdnů. Vrchol letošní epidemie je však teprve před námi. Chřipce lze účinně předcházet očkováním, které se provádí v podzimních měsících. V Praze se v loňském roce dalo očkovat pouze 46 tisíc lidí.