Hrad Kokořín patří podle soudu rodině Špačků

Hrad Kokořín, foto: ČTK

Jeden z nejznámějších českých hradů Kokořín už nepatří státu. Po šestnácti letech sporů soud rozhodl, že bude spolu s okolními pozemky vrácen rodině Špačků. A to hned devíti dědicům. Budou ještě soudní spory pokračovat a jaká bude další budoucnost hradu? To uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Hrad Kokořín,  foto: ČTK
Celou oblast včetně zříceniny hradu zakoupil pražský podnikatel Václav Špaček roku 1894. Z hradu, který byl postaven ve 14. století, byla v té době už ruina, ale noví majitelé ho před první světovou válkou opravili. Po roce 1989 požádali potomci rodiny Špačků o restituci. I když splňovali všechny podmínky, situaci komplikovala část zákona o půdě, která zakazovala vydávat restituentům majetek zapsaný na seznamu národních kulturních památek. To loni zrušil Ústavní soud a Národní památkový ústav tak přišel o svůj hlavní argument. Navíc ministerstvo financí potvrdilo, že hrad byl majitelům v období komunismu odebrán bez jakékoliv náhrady.

Rozsudek ale není pravomocný. Jak potvrzuje Josef Štulc z Národního památkového ústavu, stát se pravděpodobně odvolá.

"Památkový ústav samozřejmě rozhodnutí soudu respektuje. Na druhé straně je povinen jako správce státního majetku vyčerpat všechny možnosti, které mu zákon umožňuje, aby to rozhodnutí padlo teprve poté, co bude nad slunce jasně prokázán restituční nárok."

O odvolání uvažují i samotní restituenti. A to kvůli složitému dědickému řízení, neboť na poslední chvíli přibyl ještě jeden dědic. Těch je celkem 9. Sedm žije v Česku a dvě majitelky v Chile. Jaká bude tedy budoucnost hradu? Podle jednoho z nových majitelů Jarmila Špačka bude hrad přístupný veřejnosti. Nevznikne tu žádný hotel ani golfové hřiště.

"Naše plány jsou beze změny, takže hrad by měl být v provozu tak, jako byl doposud."

Neplánujete se na hrad přestěhovat?

"Nikdy. Ani moji předkové tam trvale nepobývali. Já bydlím na loveckém zámečku asi 3 kilometry od hradu a ani nikdo z restituentů nemá o bydlení na hradě zájem. Ono je to tam i obtížné."

Dědiců je celkem 9, nebojíte se, že správa hradu bude trošičku komplikovaná s takovýmto množstvím lidí?

"Nebude a nebojím. Už proto, že třeba 7 z 9 restituentů jsem zastupoval u soudu."

Mnoha vlastníků se však obávají památkáři. Na tom, že se hrady a zámky vracejí do soukromých rukou nevidí nic špatného. Do budoucna však mohou vyvstat určité problémy. Nemáme středověk a tudíž celý majetek už nedědí nejstarší syn, jak bývalo staletí zvykem. Proto nelze vyloučit dělení majetku, což by podle památkářů poškodilo jedinečnost některých památek.

A jak se na vrácení hradu dívají obyvatelé obce Kokořín? Část má obavy, že noví majitelé hrad prodají a památce to uškodí. Kokořín totiž patří k nejnavštěvovanějším hradům v Česku a je ve velmi dobrém stavu. Za sezónu sem přijde na 60 tisíc lidí a na svůj provoz a drobné opravy si hrad sám vydělá. Noví majitelé to s jeho správou nebudou mít vůbec jednoduché. Národní kulturní památky totiž zákony přísně chrání - vše se musí konzultovat s památkáři.

Předci rodiny Špačků zde po válce vybudovali i rekreační zařízení a v údolí pod hradem koupaliště a tenisové kurty. Obnoví tento areál současní restituenti?

"Musím se smutným hlasem prohlásit, že na to budeme chtít sehnat investora, protože nám to bylo předáno v tak zoufalém stavu, že je to tam skoro na buldozer. Rekonstrukce bude tak finančně nákladná, že bychom to nezvládli."

V Česku bylo už několik hradů vydáno a jejich majitelé se o ně dobře starají - příkladem je zámek v Dobříši, který patří Colloredo-Mansfeldům, hrad Kost v Českém ráji, který získali potomci Kinských del Borgo, či zámek Mělník, kde sídlí Lobkowiczové. Zároveň soudy o vydání dalších památek pokračují. Například Řád německých rytířů žádá o vydání hradu Bouzov. Pokračuje i spor o jeden z největších majetků na Moravě - dědictví Salmů-Reifferscheidtů, do nějž patří i zámek v Rájci-Jestřebí. Nynější rozhodnutí soudu dává určitou šanci i Karlu Schwarzenbergovi, pokud by požádal o hrad Zvíkov. Původně ho totiž nedostal právě proto, že šlo o národní kulturní památku.