Kalendárium

Vlastimil Brodský, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Jaké nesnáze působil Vlastimilu Brodskému pohádkový Hajaja? I to se tentokrát dozvíte v kalendáriu.

Vlastimil Brodský,  foto: ČTK
V polovině prosince roku 1920 se v Hrušově nad Odrou narodil Vlastimil Brodský. Brodského lidé znali nejen díky mnoha filmovým a televizním rolím, ale hlavně děti především díky rozhlasovým vlnám, na kterých k nim pravidelně přicházel pohádkový Hajaja. A jak v roce 1980 vzpomínal Vlastimil Brodský, jeho účinkování v tomto pořadu nemělo jen pozitivní stránky.

"Ta práce na těch rozhlasových pohádkách mě strašně zaujala. Obsahem samým i kvalitou těch autorských předloh. Zároveň tam byla strašně inspirující snaha odklonit se od tylovsko-erbenovské tradice pohádek a zachovat jim stejnou kvalitu, jakou si zachovávají pohádky našich klasiků dodnes. Tohle bylo příjemné a taky velice hezká a spontánní byla ta dětská odezva. Docházely spousty dopisů, dokonce snad v tom období největšího hajajáckého úspěchu docházelo až 600 denně. Samozřejmě jsem na ně neodpovídal já, protože bych to ani nezvládl. Ta práce byla strašně krásná. Nicméně se na tom projevily i stinné stránky tohoto úspěchu, každá věc má své pro i proti. Stávalo se, že si mě děti ztotožnili se svým věkem. Měli představu o takové skřítkovi, který se jim snad velikostí, mentalitou i cítěním světa velice podobá, takže mě měli za kamaráda, to by samo o sobě bylo velice příjemné. Ovšem zase ta dětská spontaneita a ta upřímnost se projevovala až tak, když použiji velmi extrémního příkladu, že když jsem šel jednou Italskou ulicí z divadla a někdo mě znenadání někdo malinko načutnul do zadku, tak jsem se otočil a tam stál takový roztomilý osmiletý chlapeček, za ním stála jeho babička, rozpřáhla bezradně ruce a řekla: Když on vás má tak rád."


Od roku 1918 stál v čele nově vzniklého Československa Tomáš Garrigue Masaryk a dlouho si asi lidé neuměli představit, že by tomu mohlo být někdy jinak. Ta chvíle nastala v polovině prosince 1935, kdy prezident osvoboditel abdikoval. O pár dní později, 18. prosince, už skládal prezidentský slib jeho nástupce Edvard Beneš.


Náhrobek Přemysla Otakara I. v chrámu sv. Víta
A nakonec ještě jedno významné jméno české historie. V prosinci roku 1230 zemřel český král Přemysl Otakar I. Nebyl první český panovník, kterému náležel královský titul, ale první, komu se jej podařilo získat i pro své potomky.