Kalendárium

Bohumil Hrabal
0:00
/
0:00

Výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala nebo herce Vlasty Buriana, poškození Juditina mostu povodní nebo prohlášení loajality habsburské říši. To jsou některá témata, která do dnešního Kalendária vybrala Martina Lustigová.

Před deseti lety zemřel spisovatel Bohumil Hrabal. Jaké byly jeho literární začátky? "První povídku vydaly Literární noviny, šéfredaktorem byl Rybák. No a tam mi vydali první povídku. Pak už přišel Svaz bibliofilů, vydali mi dvě povídky s ilustracemi Kamila Lhotáka v nákladu 200 kusů. Na tu knížečku jsem byl velice pyšný. A tak se stalo, že jsem někdy v roce 1956 dostal nabídku, tak jsem tam něco poslal. Pak zase, že ta moje próza byla příliš syrová. Tak se zase počkalo a v roce 1962 jsem vlastně vydal svou první knížečku Perličky na dně se to, tuším, jmenuje. A pak to vlastně šlo, protože jsem vždycky vytáhl ze šuplíku to, co jsem tam měl vespod. A vždycky tam něco bylo, co stačilo doplnit, upravit, dát tomu trochu takovou stylovou jednotu. Takže dá se říct, že prvních pět knih jsem vlastně měl v šuplíku už připravených," vzpomínal Hrabal v roce 1989.

V 60. letech si získal oblibu čtenářů a jeho knihy rychle mizely z pultů. Pábitelé, Ostře sledované vlaky nebo Skřivánci na niti, to jsou jen některé z Hrabalových knih, které tehdy vycházely. Z pozdějších děl můžeme připomenout Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, Příliš hlučnou samotu nebo Slavnosti sněženek. Řada z těchto titulů byla převedena i na filmové plátno.


Letos nemá výročí jenom Karlův most, ale i most, který na jeho místě stával o něco dříve - tedy Juditin most. Více Radiu Praha řekla Eva Havlovcová z Pražské informační služby: "Juditin most podlehl povodni z února roku 1342 a bylo to tak velké poškození tohoto mostu, že vlastně bránilo nějaké jeho opravě a bylo potřeba postavit nový most."

Kdy byl vlastně Juditin most založen? "Byl založen někdy kolem roku 1170. Byl kamenný, byl to takový div architektury, protože tehdy stavět takové kamenné spojovací komunikace nebylo moc obvyklé. Pravděpodobně byl dílem cizího architekta."


Před 45 lety zemřel herec Vlasta Burian. Začínal na jevištích pražských kabaretů, v roce 1925 si otevřel vlastní divadlo. Za první republiky i později za Protektorátu natočil řadu úspěšných filmů, které televize vysílají dodnes. Namátkou můžeme jmenovat filmy Anton Špelec Ostrostřelec, C. a k. polní maršálek, Ducháček to zařídí, U pokladny stál nebo Přednosta stanice. Po válce Burian čelil nařčení z kolaborace s nacistickými okupanty, v roce 1947 byl odsouzen. Zemřel v roce 1962, rehabilitován byl až 32 let poté.


Před deseti lety zemřel český pediatr Josef Švejcar. Na bratislavské lékařské fakultě promoval v roce 1921, studoval u zakladatele československé pediatrie Jiřího Brdlíka. Spolu pak působili na pražské Karlově univerzitě. Švejcar se zabýval především péčí o kojence a problematikou výživy kojenců. Byl autorem řady odborných publikací a učebnic.


Před 90 lety poslalo předsednictvo Českého svazu ministru zahraničí habsburské monarchie dopis, ve kterém potvrdilo svůj prorakouský postoj a svou loajalitu k monarchii. Šlo o jeden z nejvýraznějších projevů aktivismu české politiky za první světové války. Jiní čeští politici se zatím účastnili domácího nebo zahraničního odboje, případně byli pro své názory a činy vězněni.