Mise předsedy senátu Petra Pitharta na Kubě pokračuje.

Ivan Pilip a Ivan Bubenik

Mise předsedy senátu Petra Pitharta na Kubě, kde jedná o propuštění zadržovaných českých občanů pokračuje. Do Havany odcestoval Pithart na pozvání kubánského prezidenta Fidela Castra. Bližší informace má Jaromír Marek.

Předseda Senátu se sešel s ministry zahraničí a vnitra, jednal s představiteli kubánského parlamentu a v havanské věznici Villa Marista navštívil i oba zadržované Čechy, Ivana Pilipa a Jana Bubeníka. Datum setkání Petra Pitharta s Fidelem Castrem nebylo zatím stanoveno a je nadále předmětem jednání. Vedení české diplomacie se s ohledem na citlivost daného problému nebude vyjadřovat k obsahu jednání. Sám Petr Pithart k tomu řekl.

"Já bych rádnechal ten komentář až po tom posledním rozhovoru. V zájmu věci kvůli které jsem přijel je to opravdu lepší být zdrženlivý."

Jak v rozhovoru pro Radio Praha uvedl předníh kubánský disident Elizard Sanchez Pithartova mise má naději na úspěch:

"Návštěva Petra Pitharta může usnadnit rychlejší řešení tohoto případu a to způsobem rozumným a civilizovaným. Represívní postoj kubánské vlády je naprosto neobvyklý i vzhledem k tomu, že jde o osoby, které se na Kubě zdržovaly zcela legálně. Na druhé straně, na základě našeho šetření v komisi pro lidská práva jsme dospěli k závěru, že zatčení obou mužů kubánskými orgány bylo předem promyšleno a že v jeho pozadí se skrývají zatím neodhalené, tajné úmysly".

Pithartova návštěva Havany by měla skončit v pátek. Do té doby by se měl setkat nejen s prezidentem Fidelem Castrem, ale i s delegací maziparlamentní unie, která rovněž na Kubu odjíždí. Právě v Havaně se bude v dubnu konat konference unie. Podle jejího sekretáře Anderse Johnssona, je postup kubánských úřadů neobvyklý a budou-li oba Češi zadržováni na Kubě ještě v době konání konference, lze očekávat, že její delegáti budou vyvíjet tlak na kubánské úřady za jejich propuštění na svobodu.