Na Slapech bude unikátní zdvihadlo pro lodě

Foto: ŘVC ČR

Překonání 55 metrů vysoké slapské přehrady by mělo do roku 2020 lodím umožnit obří zdvihadlo. Na pravém břehu jej ve svahu před hrází hodlá postavit Ředitelství vodních cest. Stavba za 2,5 miliardy korun již má územní rozhodnutí. Lodní zdvihadlo je technicky nejzajímavějším projektem na vltavské vodní cestě, uvedl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou mluvčí Ředitelství vodních cest Václav Straka.

Foto: ŘVC ČR
"Slapská přehradní hráz tvoří na souvislé vodní cestě překážku, která znemožňuje lodím plavbu tak, jak bychom si představovali, tedy od Mělníka až po České Budějovice. Dnes se přes přehradu přepravují lodě na podvalníku. Povodí Vltavy traktorem loď táhne za sebou. Velikostí toho podvalníku je omezena i velikost lodě. Znamená to, že v současné době jsou převáženy lodě maximální velikosti tři krát osm metrů. V budoucnu na takovéto vodní cestě by měly jezdit lodě o rozměrech 44 krát 5,5 metru."

Jak by zdviž měla vypadat a jak by měla fungovat?

"Ta zdviž bude vypadat jako velká vana pohybující se po kolejích. Když přijede loď, tak najede rovnou do té vany, ve které bude voda, aby se loď vůbec nedostala na sucho. Pro každou loď ve chvíli, kdy se ocitne na suchu, existuje určité riziko poškození, proto bude vjíždět do vany, ve které bude voda. Vana se zavře a sjede po kolejích po pravém břehu za přehradou."

Je nějaký podobně zajímavý projekt na vltavské vodní cestě?

Výtah pro lodě na Orlíku
"Bude ještě vodní zdvihadlo na přehradě Orlík a dobudování dalších plavebních komor. Staví se plavební komora v Hluboké nad Vltavou a na jezu Hněvkovice. Až budou tato čtyři místa úzká pro plavbu odstraněna, tak bude možné plout z Českých Budějovic až po Mělník, co se týče Vltavy a pak dále po Labi třeba do Hamburku nebo do Paříže prostřednictvím kanálů v západní Evropě."

Kdy by měla být zdviž hotová?

"Zatím je to odhad, ale byli bychom rádi, aby do roku 2020 byla hotová."

Kolik bude stát?

"Současná odhadovaná cena je dva až dva a půl miliardy korun. Modely financování zatím nejsou jisté. Může se jednat jak o čistě věc hrazenou státem, přes nějakou podporu EU, až po spoluúčast soukromých subjektů."

Existuje už podobná zdviž v Česku na vodních tocích?

"U nás taková zdviž neexistuje. V Evropě jsou například v Belgii, v Anglii, ve Francii. Je to hlavně na umělých kanálech. Zdviž přes takto velkou přehradu je poměrně dost raritní."

Na Slapech se také buduje první lodní benzínka, je to tak?

"V ČR jsou ještě dvě další benzínové pumpy pro lodě, ale tato je první jak na Slapské přehradě, tak mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Má obrovský význam nejen pro další rozvoj vodní turistiky, ale i pro ekologii. V současné době majitelé lodí ve většině míst nemají jinou možnost než benzín přinášet v kanystrech, nalévat do lodí a tam je určité riziko úkapu."

Jaký je zájem o lodní dopravu v Česku v posledních letech?

"Vidíme trvající vzestup zájmu a je to podobné tomu, co se děje na západ od našich hranic, kde turistická lodní doprava je velmi oblíbená, ať už se jedná o výlety lodí nebo o zapůjčení hausbotu, kde celé rodiny tráví dovolenou jízdou po řekách a po kanálech. Jdou se podívat na místní památky, pak zase popojedou dál. Je to jiný způsob dovolené, klidný způsob dovolené, protože na vodě se nikam nespěchá. A zároveň i velmi bezpečný způsob dovolené. Nehod na vodních tocích je oproti klasickým silnicím opravdu zanedbatelné množství."