Novela zákona o střetu zájmů

Poslanci, senátoři a členové Fondu národního majetku budou zastupovat zájmy státu v orgánech firem s většinovým podílem státu bez nároku na odměnu. Takový je smysl novely zákona o střetu zájmů, kterou projednala a schválila vláda. Podrobnosti má Jaromír Marek.

"Ústavní činitel je povinen chránit veřejný zájem v kterékoli činnosti, do které ho život zavane. Za ochranu veřejného zájmu je odměňován svým platem veřejného činitele, není tedy správné, aby za to získával ještě další prostředky"

vysvětlil záměr zákona místopředseda vlády Vladimír Špidla. Jak připomněl, podobná právní úprava, zabraňující střetu zájmů, platí již více než rok pro zaměstnance správních úřadů, tedy například pro náměstky ministrů. Také oni zastupují stát v podnicích s většinovým státním podílem bezplatně.

"Tady byla jakási ústavní nerovnost, ale to není ten hlavní důvod. Ale byl tady principielně nesprávný přístup, že člověk, který má svoji odměnu zato, že zastává veřejný zájem a v okamžiku, kdy jej zastává v nějaké jiné instituci, tak je znovu zaplacen. To je prostě nesprávné."

Novela se tedy týká ústavních činitelů, pracovníků fondu národního majetku, pozemkového fondu a dalších státních úřadů. Už stávající zákonná omezení honorování pracovníků správních úřadů zústavají nadále v platnosti.

"To znamená, že zaměstnanci správních úřadů už vykonávají tyto funkce bezplaně, jen na základě svého platu, který dostávají ve své hlavní činnosti a totéž bude aplikováno u ústavních činitelů a pracovníků fondu národního majetku."

Předseda dolní komory parlamentu a Občanské demokratické strany Václav Klaus novelu zákona vítá, i když předpokládá, že její přijetí zákonodárci nebude jednoduché. Novela má, podle Klause, i jistá úskalí:

"Člověk, který dělá takovouto odpovědnou práci, kde se rozhoduje o stamilionech, motivován být musí. A pokud to dělá bez jakéhokoli finančního nároku i závazku na straně druhé, tak mám popcit, že tuto funkci nemůže brát vážně. Pro mně z toho vyplývá závěr jeden, bude-li znemožněno odměňování poslanců, což opakuji vítám, pak si myslím, že oni nemají být v těchto orgánech."

Podle předkladatelů novely zákona by tato norma neměla negativně ovlivnit činnost dotčených podniků. Podle Špidly se může týkat několika set lidí. Dá se předpokládat, že novelu zákona o střetu zájmu čeká v Poslanecké sněmovně ostrá diskuse. Členství v představenstvech a dozorčích radách totiž nyní některým politikům vynáší i desítky tisíc korun měsíčně. V představenstvech popdniků se státním podílem zasedá celá řada významných českých politiků a většinou se jedná o velmi lukrativní posty. Například místopředseda sněmovny za sociální demokracii František Brožík a poslanec ODS Oldřich Vojtíř jsou v dozorčí radě ČEZu, další poslanci zasedají v správních a dozorčích radách Českých drah, Českého Telecomu, Severomoravské energetiky a dalších společností.