O ekologii s profesorem Rudolfem Zahradníkem, předsedou AV ČR

Dnešní rubriku věnujeme ekologii. S profesorem Rudolfem Zahradníkem, předsedou Akademie věd České republiky hovoří Jana Peterková.

Na nedávné besedě věnované ekologii vyjádřil předseda Akademie věd prof. Rudolf Zahradník radost z pozitivního vývoje životního prostředí České republiky a také z toho, že se společným úsilím státní moci kombinované s občanským hnutím podařilo zabránit některým - jak řekl - "špatnostem".

Prof. Zahradník, jak jste slyšeli, ocenil úsílí současného vedení Ministerstva životního prostředí. Zmínil ale také z předchozích let jednu - podle něho - trapnou epizodu .

Česká republika má, podobně jako celá řada dalších zemí, dluh v osvětě týkající se péče o životní prostředí. Podle prof. Zahradníka jde o to, abychom si uvědomili, že životní prostředí neovlivňuje pouze činnost úřadů, ale že ho spoluvytváří každý z nás:

72-ti letý profesor Rudolf Zahradník je fyzikálním chemikem. Jeho vědecká erudice je argumentačně přítomna ve všem co říká. Při besedě v Akademii věd se ale dovolával i svých zkušeností skauta a občana.

V závěru besedy se profesor Zahradník vyjádřil ke vztahu vlád a ekologických aktivistů a upozornil i na některé absurdity, které doprovázejí náš vztah k životnímu prostředí.

O svém postoji k ekologii hovořil prof. Rudolf Zahradník, předseda Akademie věd České republiky. Je považován za jednoho z možných kandidátů na úřad prezidenta České republiky.