Pěstounů je v Česku zatím málo

Foto: Roli Seeger / Stock.XCHNG
0:00
/
0:00

V Česku zatím podle představitelů organizací na pomoc dětem neexistuje aktivní vyhledávání a nábor budoucích pěstounů. V brzké době by přitom podle plánů ministerstva práce mělo být k dispozici 300 až 500 profesionálních pěstounských rodin. Novela zákona má přispět má k tomu, aby malé děti nekončily v ústavech a mohly zůstat buď ve vlastní rodině, nebo se dostaly do rodiny náhradní.

Foto: Roli Seeger / Stock.XCHNG
Česko dlouhodobě sklízí kritiku za vysoký počet dětí, které vyrůstají v ústavech. Je v nich kolem 11.000. Jen v roce 2010 se do ústavních zařízení dostalo téměř 2100 dětí do tří let. Zhruba ve 46 procentech případů děti navíc skončily v domovech kvůli špatné sociální situaci. Jak uvedl Jan Folda z informačního střediska Mikuláš, prakticky všechny výzkumy potvrzují, že ústavní výchova má negativní dopad na budoucí život.

"Jedny z prvních výzkumů na toto téma byly realizovány v tehdejším Československu u pana profesora Matějčka a Dunovského. Jsou světově známé. A paradoxně země, kde první z těchto výzkumů vznikaly, je dnes zemí, která je mezi nejvíce kritizovanými, že zatím nedokázala změnit systém péče o ohrožené děti."

Finanční náklady na pobyt jednoho dítěte v kojeneckém ústavu se pohybují kolem 500 tisíc ročně. Služby, které rodinám pomáhají, stojí za rok pro jedno dítě kolem 50 tisíc. Podle novely, kterou schválila sněmovna a bude ji projednávat Senát, by se peníze měly přelít z drahé péče ústavní do podpory vlastních i náhradních rodin a do služeb pro ně, jako je například pomoc s bydlením, financemi. Změnit by se měla i práce sociálních pracovnic, které mají právo odebírat dítě z rodiny. Budou mít přesně stanovené oblasti, které je třeba vyhodnotit a posoudit, uvedl Jan Klusáček ze sdružení Lumos.

"Zároveň budou dělat plány pro rodiny, aby dítě v rodině mohlo zůstat. Tady se stává to, že se narodí dítě matce, o které sociální pracovnice ví, že je nejisté, zda se o něj dokáže postarat, nejistý je vývoj bydlení, ale případ neřeší. Nastupuje ve chvíli, až se situace zhorší, dítě je ohroženo a umístěno do kojeneckého ústavu. Zatímco jinde v Evropě, třeba v Holandsku, ve chvíli, kdy se taková rodina objeví, se jí začíná věnovat tým pracovníků, který pomáhá a řeší situaci, takže vůbec k odebrání dítěte dojít nemusí."

Přesto se může stát, že snaha selže a dítě je třeba z rodiny odebrat, pak by podle novely měla nastupovat pěstounská péče. Jak připomněla Ria Černá ze sdružení Amalthea, dneska poskytuje pěstounskou péči 5 tisíc rodin.

"V České republice neprobíhá aktivní nábor, aktivní oslovení potenciálních pěstounů, kteří by si mohli vzít dítě do péče. Neprobíhá ani osvěta. Spousta lidí vůbec neví, co to je pěstounství, co to obnáší."

Ria Černá
Ministerstvo práce připravuje kampaň Právo na dětství, kterou chce odstartovat na podzim. Akce by měla přispět i k získání pěstounů. Také neziskové organizace jsou připraveny pomoci.

"Finančně nenáročnou kampaní se nám podařilo oslovit širokou veřejnost. Třeba články v radničních zpravodajích. V krátké době zareagovalo asi 45 lidí a podařilo se vybrat deset rodin, které byly připravovány. Dneska dvě z nich mají v péči děti na přechodnou dobu. Sedmiletá holčička teď v pátek odcházela do této rodiny místo toho, aby šla do ústavního zařízení."

Právě díky novele by měl vzniknout také institut pěstounské péče na přechodnou dobu. Má se také zvýšit finanční odměna pro pěstouny. Zákonem však není ošetřena podpora dětí do budoucích let po dovršení plnoletosti.