PET lahve

Dokonce i pivo se začíná objevovat v obchodech balené do plastových PET lahví. Zapřísáhlý pivař sáhne po lahvi tradiční, skleněné. Zájemci o limonádu nebo minerálku však nemají na výběr. Vratné skleněné lahve zmizely z českého trhu. Hnutí duha nyní předkládá pozměňovací návrhy k novému zákonu o odpadech, které podporují opětovný přechod na vratné obaly.Další informace zjišťoval Vilém Faltýnek.

Firmy vyrábějící nápoje a obaly investovaly před několika lety do nových technologií na výrobu plastových lahví. Dnes by měly oprášit staré linky na sklo. Bude je k tomu zřejmě tlačit nový zákon o obalech, který chce zrovnoprávnit oba způsoby balení nápojů. Zatímco ten, kdo balí do vratného skla, musí zaplatit tyto náklady v plné míře, výrobce plastu dnes zajišťuje recyklaci pouze asi 15 procent materiálu. Poslanec Libor Ambrozek smysl zákona charakterizuje takto: Ekologické hnutí Duha zákon doplňuje o pozměňovací návrhy. Jak se s obaly vypořádávají v jiných zemích, vysvětluje zástupce Duhy Daniel Vondrouš. Hlavní negativní stránkou výroby nápojových obalů, kterých se u nás vyrobí třičtvrtě miliardy ročně, je vliv na přírodní prostředí. V přírodě prakticky nerozložitelný materiál velmi dobře hoří a jeho nekvalitním spalováním v domácnostech vznikají toxické plyny. Starosta obce Blatná Josef Hosperger popisuje, jak se obec vyrovnává s odpady. Náklady na likvidaci odpadů nakonec dopadají na obce a na jednotlivé občany. Je tedy v zájmu každého, aby neplatil za likvidaci odpadů druhých. Aby ten, kdo hodlá nadále používat pohodlné pet lahve, nesl důsledky tohoto svého rozhodnutí například formou vyšší ceny za obal, tvrdí Daniel Vondrouš z hnutí Duha.