Přípravy k zahájení třetí SOS vesničky

Děti u rozsvěcení vánočního stromu na Pražském hradě

Sdružení SOS dětských vesniček se chystá letos zahájit stavbu třetí vesničky, ve které by mohlo najít svůj nový domov několik desítek dětí. Plánované náklady by měly dosáhnout částky 62 miliónů korun. Podrobnosti zjišťoval Jaromír Marek.

Základní kámen vesničky, která bude mít dvanáct domků bude položen letos na podzim. Blíže ředitelka sdružení SOS dětské vesničky Lenka Pospíchalová. Projekt vesniček SOS vznikl před 30 lety. První SOS vesnička se začala stavět v roce 1969 v Dubí u Karlových Varů, druhá o čtyři roky později v Chvalčově u Kroměříže. V obou současných SOS vesničkách je 16 obytných domů, ve kterých žijí se svojí novou matkou děti různého věku, které zde vytvářejí novou vlastní rodinu.

Děti u rozsvěcení vánočního stromu na Pražském hradě
Sdružení SOS dětských vesniček bylo zlikvidováno v polovině 70. let a i když rodiny fungovaly dál, výstavba nových vesniček se zastavila. Sdružení obnovilo svou činnost v prosinci 1989. Chod stávajících vesniček i jejich další plánované rozšiřování je umožněno díky darům sponzorů a pravidelných přispěvatelů. Jejich počet přitom stále roste. Zatímco v roce 1993 jich bylo 6 tisiíc, vloni byl jejich počet dvojnásobný. Pokračuje Lenka Pospíchalová. K získávání potřebných peněz slouží i tradiční sbírky pod vánočním stromem v Praze a v Brně. Na Pražském hradě se v kasičce pod stromem se shromáždilo přes 488.000 korun, dalšího půl milionu přidali sponzoři a zhruba pětset tisíc vynesla sbírka na brněnském Náměstí svobody.